Schrack Technik spol. s r.o.

Ochrana údajů

Na webových stránkách společnosti SCHRACK se používá Google Analytics, analytická služba webových stránek společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které se ukládají na počítači zákazníka, resp. uživatele a které tak umožňují analýzu užívání webových stránek. Informace o užívání těchto webových stránek uživateli vytvořené pomocí cookie jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a zde se ukládají.

V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce bude IP adresa zákazníka/uživatele společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných členských států evropského hospodářského prostoru napřed zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa celá a zkrácena až tam. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní. V rámci zakázky provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k vyhodnocování užívání webové stránky zákazníkem/uživatelem, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám spojeným s využíváním webové stránky a internetu.

V rámci služby Google Analytics nebude adresa IP získaná z prohlížeče zákazníka/uživatele spojena s ostatními daty uchovávanými společností Google. Zákazník/uživatel může ukládání cookies zabránit pomocí odpovídajícího nastavení softwaru prohlížeče, upozorňujeme ale na skutečnost, že v takovém případě zákazník/uživatel nebude moci využívat veškeré funkce webové stránky v plné míře. Stejně tak může zákazník/uživatel zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování údajů o Vašem užívání webových stránek (včetně IP adresy) získaných prostřednictvím cookies tím, že si stáhne a nainstaluje doplněk (plugin) pro prohlížeče z následujícího odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tím, že zákazník/uživatel navštíví webové stránky společnosti SCHRACK, jsou na serverech SCHRACK automaticky ukládány údaje za účelem správy systému, pro statistické nebo zálohovací účely. Jedná se přitom o jméno poskytovatele internetových služeb zákazníka/uživatele, za určitých okolností, verzi softwaru prohlížeče, operační systém počítače, ze kterého byly stránky navštíveny, webové stránky, z nichž zákazník/uživatel navštíví SCHRACK, webové stránky, které zákazník/uživatel navštíví u SCHRACK, a eventuálně hledaná slova, která zákazník/uživatel použil k nalezení webových stránek SCHRACK. Tyto údaje mohou za určitých okolností připustit závěry o určitém uživateli webových stránek. Osobní údaje v této souvislosti ale nejsou používány. Použití takových údajů probíhá výhradně anonymně. Jestliže společnost SCHRACK předá anonymizované údaje externím poskytovatelům služeb, budou učiněna technická a organizační opatření, která zajistí, aby předávání probíhalo v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně údajů.

Pro usnadnění užívání webových stránek SCHRACK se používají takzvané cookies. „Cookies“ jsou malé datové soubory, které jsou prohlížečem zákazníka/uživatele dočasně ukládány na pevném disku počítače a které jsou nutné pro používání webových stránek SCHRACK. Informace obsažené v cookies tak slouží k řízení relace, zejména ke zlepšení navigace a umožňují velkou míru snadného používání webových stránek uživatelem. Dále se pomocí cookies zjišťují takzvaná uživatelská data. Pod pojmem uživatelská data se rozumí zejména tyto informace:

  • Navštívené stránky artiklů

  • Stažení

Tyto informace jsou částečně propojeny se zákaznickým číslem a/nebo e-mailovou adresou zákazníka/uživatele, čímž je možný odkaz na osoby. Získaná data a informace poskytují údaje o kupním chování a jsou tedy ukládány pro propagační, marketingové, prodejní účely a pro optimalizaci webových stránek. Uživatelská data nejsou předávána třetím osobám.

Zákazník/uživatel může zabránit použití těchto dat změnou nastavení ve vlastním prohlížeči. Jestliže tak neučiní a bude přesto používat webové stránky, prohlašuje tím svůj výslovný souhlas s popsaným použitím dat.

Společnost SCHRACK bude veškeré zákaznické údaje uchovávat bezpečně a proto učiní veškerá preventivní opatření na ochranu zákaznických údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnami. Smluvní partneři společnosti SCHRACK, kteří mají přístup k zákaznickým datům, aby poskytovali zákazníkovi servisní služby jménem společnosti SCHRACK, jsou smluvně zavázáni k utajení těchto informací a nesmí je používat k jinému účelu. V této souvislosti zákazník souhlasí s tím, že ke zpracování dotazů zákazníků jsou osobní údaje zákazníka předávány přidruženým společnostem SCHRACK ve smyslu § 15 zákona o akciových společnostech. Také v tomto případě se bude nakládat se zákaznickými údaji důvěrně.

Pokud zákazník sám poskytne osobní údaje, zejména v souvislosti s objednávkami v e-shopu, bude společnost SCHRACK tyto údaje používat za účelem splnění smlouvy. Zákazníkem poskytnuté osobní údaje budou dále zařazeny do zákaznické databáze, kterou společnost SCHRACK bude používat k propagačním a marketingovým účelům.

Jestliže společnost SCHRACK předá osobní údaje externím poskytovatelům služeb, budou učiněna technická a organizační opatření, která zajistí, aby předávání probíhalo v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně údajů.

Uložené údaje společnost SCHRACK vymaže, jestliže uplyne zákonná nebo smluvní lhůta archivace a pokud SCHRACK údaje už nepotřebuje. Zákazník/uživatel má možnost kdykoli požadovat informace a/nebo vymazání svých dat. Dotazy směřujte na adresu shop(at)schrack.at. Zákazník/uživatel je oprávněn kdykoli v budoucnu odvolat souhlas s použitím svých osobních údajů (na shop(at)schrack.at).

Sběr a předávání informací:

Pomocí ikonky Google +1 můžete zveřejňovat informace celému světu. Prostřednictvím ikonky Google +1 získáváte Vy a ostatní uživatelé personalizovaný obsah společnosti Google a jejích partnerů. Společnost Google ukládá informaci, že jste udělili nějakému obsahu +1, stejně jako informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na +1 prohlíželi. Vaše +1 se jako poznámka společně s Vaším profilovým jménem a Vaší fotografií může zobrazit ve službách Google, jako např. ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem profilu na Google, případně jinde na webových stránkách nebo v inzerátech na internetu.

 Společnost Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1 s cílem zlepšovat služby Google pro Vás a pro ostatní uživatele. Abyste mohli používat ikonku +1, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil na Google, který obsahuje přinejmenším Vámi vybrané jméno profilu. Toto jméno se používá ve všech službách společnosti Google. V některých případech může být tímto jménem nahrazeno jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu přes svůj účet Google. Identita profilu na Google se může zobrazit těm uživatelům, kteří znají Vaši e-mailovou adresu nebo jiné informace, kterými Vás mohou identifikovat.

Použití získaných informací:

Kromě výše vypsaných účelů použití údajů jsou informace od Vás používány v souladu s platnými nařízeními společnosti Google o ochraně údajů. Google zveřejňuje možné souhrnné statistiky o aktivitách +1 uživatelů, resp. předává je uživatelům a partnerům, jako například vydavatelům, inzerentům nebo propojeným webovým stránkám.

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při používání Twitteru a především funkce "Re-Tweet" se Vámi navštívené webové stránky propojují s Vaším účtem na Twitteru a jsou s nimi seznámeni i ostatní uživatelé. Přitom také odesílají údaje na Twitter.

Upozorňujeme na skutečnost, že jako poskytovatel stránek nedostáváme informace o obsahu sdílených údajů ani o jejich používání Twitterem. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů na http://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru si můžete změnit v nastavení svého účtu na twitter.com/account/settings.

Pro používání různých nástrojů SCHRACK je nutné zadání přístupových dat do e-shopu. Aby bylo možné měřit používání nástrojů a cíleně vyvíjet zlepšování, jsou tyto nástroje vybaveny funkcí sledování. Ta předává statistické údaje o používání daného uživatele společnosti SCHRACK. Použitím nástrojů souhlasíte s uvedeným použitím údajů. Údaje nebudou předány třetím osobám.