Schrack Technik spol. s r.o.

Data Protection Statement Pursuant to GDPR

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Oznámení o zpracování osobních údajů Schrack Technik spol. s r.o. 

1. O NÁS
My, společnost Schrack Technik spol. s r.o. (zkráceně „my“ nebo „Schrack“), bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a respektujeme Vaše soukromí. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, resp. pokud je k dispozici jiný právní podklad v souladu s GDPR; a to za dodržení ustanovení na ochranu údajů a občansko-právních předpisů.

Shromažďovány jsou pouze takové osobní údaje, které jsou skutečně zapotřebí pro (i) provedení a správu našich obchodních vztahů, (ii) nabídku výrobků a služeb (zejména zpracování údajů pro upevnění zákaznického vztahu a pro marketingové účely), nebo (iii) k zajištění IT bezpečnosti, anebo takových, které jste nám dobrovolně poskytnuli. 

Osobní údaje jsou všechny údaje, jež obsahují informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, adresa, emailová adresa a telefonní číslo.

 

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Osobní údaje nám poskytujete pokaždé, když s námi komunikujete prostřednictvím některého z našich prodejních kanálů, např. když zadáváte své údaje při vytváření zákaznického účtu Schrack nebo když nás kontaktujete s dotazem. Některé údaje získáváme, protože ukládáme informace o tom, jak používáte naše webové stránky a aplikace. Používáme k tomu technologie, jako jsou soubory cookie.

Zpracováváme následující osobní údaje:

Osobní údaje: např. Vaše jméno a příjmení, pohlaví, podpis.

 

Kontaktní údaje: např. Vaše firemní e-mailová adresa, firemní poštovní adresa, firemní telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje, jako je Vaše dodací adresa.

 

Údaje o uživatelském účtu: např. datum vytvoření Vašeho účtu, číslo Vašeho účtu, Vaše uživatelské jméno, hesla a bezpečnostní informace používané pro ověřování a přístup k účtu.

 

Údaje o vaší smlouvě: pokud s námi uzavřete smlouvu, ukládáme údaje nezbytné pro udržování našeho obchodního vztahu.

 

Finanční údaje: údaje nezbytné pro zpracování Vašich plateb při nákupu u nás, jako jsou Vaše bankovní údaje nebo údaje o Vaší kreditní kartě. Čísla kreditních karet, datum platnosti a bezpečnostní kód spojený s Vaší platební metodou zpracovávají naši zpracovatelé plateb.  Pokud žádáte o úvěrovou linku, zpracováváme Vaše údaje za účelem vyhodnocení hodnocení Vaší úvěruschopnosti a úvěrových limitů získaných od ratingových agentur.

 

Nákupy: např. údaje o nabídkách, které si od nás vyžádáte, o objednávkách, které zadáte, a o nákupech, které pořídíte. Pokud u nás máte účet, ukládáme také údaje o zůstatku na účtu a případných platbách po splatnosti.

 

Údaje o poloze: údaje o Vaší poloze pro účely doručování a pro správu vašich kontaktních údajů.

 

Vaše interakce s námi: obsah Vašich zpráv, e-mailů, dopisů nebo telefonátů, které nám zasíláte, například zpětná vazba a recenze produktů, nebo dotazy a informace, které zasíláte našemu zákaznickému servisu. Pokud nás kontaktujete telefonicky, mohou být hovory nahrávány za účelem zlepšení našich vztahů se zákazníky.

 

Videodohled (CCTV): Když vstoupíte do našich kanceláří nebo jiných budov společnosti Schrack, mohou vás naše bezpečnostní kamery zaznamenat. Některá naše zařízení CCTV provozuje přímo společnost Schrack, jiné kamery provozují a monitorují třetí strany. Záznamy z kamerových systémů pravidelně mažeme, pokud tyto záznamy nejsou použity k vyšetřování údajného trestného činu nebo jiného incidentu.

 

Údaje o Vašem mobilním zařízení: např. ID Vašeho mobilního zařízení, jakož i informace o vašem chování při používání. Tyto informace se používají k zasílání personalizovaných nabídek prostřednictvím e-mailu, textové zprávy (SMS) nebo push oznámení. Pokud využíváte služby společnosti Schrack, můžete dostávat push oznámení o stavu objednávky, informace o stavu doručení nebo novinky o speciálních nabídkách. Push oznámení se k Vám dostanou, i když aplikaci neotevřete. Stejně jako u jiných aplikací můžete příjem push oznámení deaktivovat v nastavení smartphonu. Oznámení budete moci dostávat i po otevření aplikace.

3. PROČ POTŘEBUJEME VAŠE ÚDAJE

Používáme Vaše osobní údaje za účelem udržování našeho obchodního vztahu. To zahrnuje:

Zpracování za účelem plnění smlouvy

Zlepšování našich produktů a služeb

Zpracování a analýza údajů pro marketingové účely (např. adresáře, informační bulletiny, přímý marketing, profilování).

Dodržování právních předpisů

Právní spory

Bezpečnostní opatření (ochrana proti podvodným činnostem; bezpečnost IT ...)

 

4. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ A NAŠE VZTAHY SE TŘETÍMI STRANAMI

 

Pro splnění Vaší zakázky je možná zapotřebí, či ze zákona může být vyžadováno předání Vašich údajů třetím osobám (např. poskytovatelům služeb, které úkolujeme a jimž dáváme údaje k dispozici, atd.) soudům nebo úřadům. Předávání Vašich údaj je možné výlučně na základě GDPR, zejména pro splnění Vaší zakázky nebo na základě Vašeho dřívějšího souhlasu. Využíváme následující dodavatele jako třetí strany:

-           Google Analytics

-           New Relic

-           Facebook/Instagram

 

5. UKLÁDÁNÍ (UCHOVÁVÁNÍ) VAŠICH ÚDAJŮ

Nebudeme údaje uchovávat po delší dobu, než jaká je zapotřebí ke splnění našich smluvních, resp. zákonných závazků a na obranu před jakýmikoliv odpovědnostními nároky (např. 3 roky dle daňového řádu nebo dle občanského zákoníku atd.).

 

 

6. VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů můžete uplatnit kterékoli ze svých práv. Máte následující práva:

Právo na informace (čl. 15 GDPR): Máte právo vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Obdržet kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme, spolu s dalšími informacemi o tom, jak je zpracováváme;

Právo na opravu (čl. 16 GDPR): nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů;

Námitky proti zpracování osobních údajů k určitým účelům (napr. Marketingovým účelům)

Omezení (čl. 18 GDPR): máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů  v některých případech;

Výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR);

Přenositelnost (čl. 20 GDPR): v příslušných případech máte právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo si ji nechat poskytnout jiné společnosti (ve strojově čitelném formátu).

Vždy se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v oddíle 8. Kromě toho máte právo podat stížnost u:  Úřad na ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

7. COOKIES

Soubor cookie je malý soubor, který se při návštěvě webové stránky uloží do Vašeho počítače. Je speciálně navržen tak, aby zaznamenával údaje o tom, jak se pohybujete po webových stránkách, a poskytoval Vám personalizované služby. Soubory cookie ve vašem počítači spravuje Váš internetový prohlížeč.

Soubory cookie používáme k tomu, abychom Vám pomohli efektivně procházet našimi webovými stránkami a provádět určité funkce, včetně analýz návštěvnosti webových stránek. Soubory cookie Vás mohou identifikovat při příštím přihlášení a nabídnout Vám obsah přizpůsobený Vašim preferencím a zájmům. Některé soubory cookie mohou shromažďovat osobní údaje, včetně informací, které sdělíte, jako je Vaše uživatelské jméno, nebo když vás soubory cookie sledují, aby zobrazovaly relevantnější reklamní obsah.

Stejně jako většina webových stránek i tyto webové stránky používají soubory cookie, které lze rozdělit do následujících kategorií:

Naprosto nezbytné soubory cookie: jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek.

Funkční soubory cookie: tyto soubory cookie se používají ke zlepšení a zjednodušení uživatelského prostředí. Mohou například ukládat údaje o dříve provedených volbách nebo o Vašem hesle.

Analytické a výkonnostní soubory cookie: tyto soubory cookie se používají pro interní účely, aby nám pomohly poskytovat vám lepší uživatelský zážitek, například ke studiu výkonu webových stránek nebo k testování různých nápadů na design webových stránek. Často spolupracujeme s výzkumnými společnostmi třetích stran, které pro Vás tyto služby provádějí, takže tyto soubory cookie mohou být vytvořeny třetí stranou.

Soubory cookie pro cílení a reklamu: Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby Vám zobrazovaly relevantní a na míru přizpůsobený obsah (včetně reklamního obsahu) a také k vyhodnocování účinnosti tohoto obsahu. Tento obsah může být poskytován na našich webových stránkách nebo na webových stránkách třetích stran. Při poskytování tohoto obsahu často spolupracujeme s třetími stranami, takže některé z těchto souborů cookie mohou být vytvořeny třetí stranou.

 

8. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Pokud máte dotazy nebo žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím:

Obchodní firma:         Schrack Technik spol. s r.o.

Adresa:                        Dolnoměcholupská 1339/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

Telefonní číslo:           (+420) 281 008 209

e-mailová addresa:    sekretariat(at)schrack.cz 

webová stránka:         https://www.schrack.cz

 

Případně se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Daniela Eminger (datenschutz@schrack.com)

 

9. ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mějte prosím na paměti, že toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat. Když navštívíte naše webové stránky nebo využijete naše služby, platí aktuální verze oznámení o ochraně osobních údajů.

 

                                                                                   Poslední aktualizace: 31. května 2021