Schrack Technik spol. s r.o.

ISO Certifikace

Management životního prostředí: ISO 14001

ISO Certifikace
ISO Certifikace

Mezinárodní environmentální management ISO 14001 definuje požadavky na celosvětově uznávaný systém environmentálního managementu.

Základem, co tato norma upravuje, je podpora ochrany životního prostředí a také zajištění preventivní ochrany proti jeho znečišťování. Norma především zpřísňuje a dbá na dodržování požadavků stanovených naší legislativou týkajících se každé jednotlivé složky našeho životního prostředí, jako jsou voda, vzduch a půda. Základním cílem této normy je identifikovat všechny aspekty, které ovlivnňují životní prostředí.

Management kvality: ISO 9001

Od počátku existence naší společnosti klademe veliký důraz na intenzivní výzkum, kvalifikaci našich zaměstnanců a kvalitu našich produktů. Neustále investujeme do výzkumu, vývoje a do pravidelného vzdělávání našich zaměstnanců. Veškeré naše produkty jsou v každé fázi výroby podrobovány přísným kontrolám kvality.

Důkazem kvality je certifikát ISO 9001, který potvrzuje, že naše společnost Schrack Technik spol. s r.o. zavedla a používá systém zaručující kvalitu v oboru "obchodní činnost zaměřená na produkty pro energetiku, datovou, jistící a světelnou techniku a elektromobilitu" a prokazuje splnění normy ISO 9001.

Schrack Technik a ekologie

Společnost Schrack Technik se stará o naše společné životní prostředí nejen důkladným zpracováním a tříděním odpadů, nicméně je to také postupným zdokonalováním svých technologií a produktů, které jsou každým dnem méně energeticky náročné.

Díky těmto svým aktivitám Schrack Technik získal certifikát Ekolamp, který podle informací ze serveru www.ekolamp.cz získá jeho držitel pouze, pokud jeho osvětlovací zařízení jsou sbírána prostřednictvím stále se rozšiřující sítě sběrných míst. Tato místa Ekolamp vybavuje speciálními sběrnými nádobami (kovové kontejnery či kartónové krabice). Jakmile dojde k jejich naplnění, jsou odvezeny na tzv. konsolidační místo (v současné době 11 po celé ČR), odkud jsou osvětlovací zařízení ve větších množstvích převážena k ekologickému zpracování. (Info. z www.ekolamp.cz).

Dále naše společnost spolupracuje se společností EKO-KOM na ekologičtějším využitím obalů, které dnes a denně ke své činnosti využívá. K tomu slouží systém EKO-KOM, který zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. (Info. z www.ekokom.cz )