Schrack Technik spol. s r.o.

ISO Certifikace

Management životního prostředí: ISO 14001

ISO Certifikace
ISO Certifikace

Mezinárodní environmentální management ISO 14001 definuje požadavky na celosvětově uznávaný systém environmentálního managementu.

Základem, co tato norma upravuje, je podpora ochrany životního prostředí a také zajištění preventivní ochrany proti jeho znečišťování. Norma především zpřísňuje a dbá na dodržování požadavků stanovených naší legislativou týkajících se každé jednotlivé složky našeho životního prostředí, jako jsou voda, vzduch a půda. Základním cílem této normy je identifikovat všechny aspekty, které ovlivnňují životní prostředí.

Management kvality: ISO 9001

Od počátku existence naší společnosti klademe veliký důraz na intenzivní výzkum, kvalifikaci našich zaměstnanců a kvalitu našich produktů. Neustále investujeme do výzkumu, vývoje a do pravidelného vzdělávání našich zaměstnanců. Veškeré naše produkty jsou v každé fázi výroby podrobovány přísným kontrolám kvality.

Důkazem kvality je certifikát ISO 9001, který potvrzuje, že naše společnost Schrack Technik spol. s r.o. zavedla a používá systém zaručující kvalitu v oboru "obchodní činnost zaměřená na produkty pro energetiku, datovou, jistící a světelnou techniku a elektromobilitu" a prokazuje splnění normy ISO 9001.

Schrack Technik a ekologie

Společnost Schrack Technik se stará o naše společné životní prostředí nejen důkladným zpracováním a tříděním odpadů, nicméně je to také postupným zdokonalováním svých technologií a produktů, které jsou každým dnem méně energeticky náročné.

Díky těmto svým aktivitám Schrack Technik získal také certifikát Ecobat a Asekol.

Dále naše společnost spolupracuje se společností EKO-KOM na ekologičtějším využitím obalů, které dnes a denně ke své činnosti využívá. K tomu slouží systém EKO-KOM, který zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. (Info. z www.ekokom.cz )