Schrack Technik spol. s r.o.

O společnosti

Koncern Schrack Technik

Jednička v oblasti rozvodů, energetických a datových sítí

Skupina Schrack Technik je špičkovým odborníkem v oblasti klíčových technologií. Specializuje se na produkty a řešení v oblasti energetických a datových sítí a rozvodů. Koncern, jehož sídlo je v Rakousku, má silnou síť dceřiných společností na trzích ve střední Evropě.

Centrála společnosti Schrack Technik GmbH je ve Vídni. Společnost nabízí svým zákazníkům  kompletní produktový program pro bezpečné, komfortní a hospodárné využití a rozvod energie. Od doby převzetí firmy Highspeed Cabling, se společnost  Schrack Technik specializuje také na produkty a řešení v oblasti datové techniky. Management společnosti představují: Ing.Wilhelm Großeibl - CEO, Ing. Viktor Eßbüchl a Franz Gletthofer.

Energie, průmysl, budovy, zařízení, data, kabely, svítidla a fotovoltaické aplikace

Portfolio produktů zahrnuje několik klíčových pilířů: Energie, průmysl, budovy, zařízení, data, kabely, svítidla a fotovoltaické aplikace. Firma nabízí široký sortiment produktů pro průmysl, budovy, dále pak se zaměřujeme na skříňové rozvaděče, relé, jističe, ale také na nouzové osvětlení a datové produkty.  Společnost Schrack Technik je tedy jednou z mála firem, která svým portfoliem pokrývá celou škálu produktů v oboru elektroinstalace a datové techniky. Ve strategicky důležitých tržních oblastech jako jsou např. spínací přístroje, jističe a proudové chrániče, datové technologie, nouzové osvětlení a relé, má společnost Schrack Technik vedoucí postavení na trhu. Svoji kvalitu produktů dokazuje  i v úsporných řešeních. 

Těžiště centrální a východní Evropa

Kromě Rakouska má koncern Schrack Technik dceřiné společnosti v dalších jedenácti zemích.  Oblast střední Evropy je ovšem  strategickým místem pro aktivity společnosti. V dalších 40-ti zemích je firma Schrack Technik zastoupena partnerskými firmami.

Konkurenční výhoda: nadstandardní produkty, technická odbornost, osobní poradenství a nejlepší dostupnost

Jedinečná konkurenční výhoda společnosti Schrack Technik – systém nadstandardních produktů – technické poradenství – dostupnost – osobní přístup. Například 60% zaměstnanců je zároveň aktivních jako techničtí poradci.

Strategie vlastních obchodních zástupců a techniků zajišťuje přímý kontakt v každodenním obchodě i v rámci projektů. K širokému okruhu zákazníků patří  např. významné elektroinstalační podniky,  výrobci skříňových rozvaděčů, specialisté na datovou techniku a např.
i  zákazníci z oblasti průmyslu.

Dílčí kompetenční centra Schrack STORE zajišťují dostupnost zboží a přístup k technickým informacím. Zde je připraveno k okamžitému odběru více než 2.000 produktů, přičemž síť Schrack STORE se neustále rozšiřuje. Společnost Schrack Technik kvalitně a rychle plní přání zákazníků a obchodních partnerů. Logistický proces a dodání objednaného zboží je plně automatizován a nastaven tak, aby plně uspokojil potřeby zákazníka.

Firemní údaje

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Akcionář

Management und Hannover Finanz

Vedení společnosti

Wilhelm Großeibl (CEO), Viktor Eßbüchl, Franz Gletthofer

Obrat koncernu Schrack Technik 2015 v mil. EUR

 

Koncern Schrack Technik

204 mil. EUR

Celkový počet zaměstnanců 2015

            692

Firemní politika Schrack Technik

Již celá desetiletí se profilujeme jako kompetentní partner v elektrotechnice pro všechny zákazníky v oblasti nízkého napětí. Našimi piliři jsou produkty a poradenství v oblasti energie, průmyslu, datové techniky, záložních zdrojů, budov, svítidel a fotovoltaiky.

Naší vizí je postupné získání vůdčího postavení na trhu. Chceme, abychom byli tím nejspolehlivějším a nejlepším partnerem pro své zákazníky v našem oboru. 

Definované cíle, stejně tak jako pravidelné porovnávání a hodnocení, v určeném a definovaném čase nám umožnili pochopit, že cíl není třeba nutně vidět v dálce, ale naopak blízko a  jasně a tím ho také chtít a moci dosáhnout.

Námi stanovené cíle  pro kvalitu a s ohledem na životní prostředí jsme vytyčili díky naším dlouhodobým zkušenostem v oboru, které jsou navíc v pravidelných intervalech prověřovány, hodnoceny a zlepšovány. Jednotlivé kroky, které neustále povedou ke zlepšení, budou pravidelně revidovány a zároveň prověřovány vedením firmy.

V naší firemní kultuře klademe důraz na zákaznický servis a prioritu má  i stálý vývoj našich produktů.

Díky vysoké kvalitně našich produktů a za silné zákaznické podpory pečujeme o naše zákazníky a to díky našim obchodníkům nebo přímo poskytujeme podporu prodeje z našich poboček a Schrack Store a to za použití nejmodernějších technologií.

Unser Kunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir erfassen die Kundenbedürfnisse und tragen durch systematische, prozessgeführte, wirtschaftliche und zuverlässige Leistung zu dessen Erfolg bei. Dadurch erreichen wir hohe Kundenzufriedenheit und Kundenbindung und steigern so den Wert unseres Unternehmens.

Dodáváme vynikající, technologická a zároveň ekonomicky šetrná řešení.

Našim zákazníkům nabízíme osobní přístup a rychlost. Souhrnné informace o našich produktech jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách, na našich pobočkách a Storech a v katalozích.

Spokojenost zákazníků a jejich požadavky pravidelně revidujeme, abychom mohli stále zlepšovat naši nabídku.

Díky jednoznačné odpovědnosti, jasně formulovanému cíli a důslednosti, ví každý zaměstnanec firmy Schrack Technik, čeho chce firma dosáhnout.

Své zaměstnance firma Schrack Technik podporuje díky mnoha školením a i v následném dalším vzdělávání, pomocí nejmodernějších prostředků v technických a obchodních oblastech. Tím tak firma Schrack Technik nabízí jistá a stabilní pracovní místa, tvořená dlouhodobými  a kvalitními vztahy s obchodními partnery.