Schrack Technik spol. s r.o.

O společnosti

Koncern Schrack Technik

Jednička v oblasti rozvodů, energetických a datových sítí

Skupina Schrack Technik je špičkovým odborníkem v oblasti klíčových technologií. Specializuje se na produkty a řešení v oblasti energetických a datových sítí a rozvodů. Koncern, jehož sídlo je v Rakousku, má silnou síť dceřiných společností na trzích ve střední Evropě.

Centrála společnosti Schrack Technik GmbH je ve Vídni. Společnost nabízí svým zákazníkům  kompletní produktový program pro bezpečné, komfortní a hospodárné využití a rozvod energie. Od doby převzetí firmy Highspeed Cabling, se společnost  Schrack Technik specializuje také na produkty a řešení v oblasti datové techniky. Management společnosti představují: Ing.Wilhelm Großeibl - CEO, Ing. Viktor Eßbüchl a Franz Gletthofer.

Energie, průmysl, budovy, zařízení, data, kabely, svítidla a fotovoltaické aplikace

Portfolio produktů zahrnuje několik klíčových pilířů: Energie, průmysl, budovy, zařízení, data, kabely, svítidla a fotovoltaické aplikace. Firma nabízí široký sortiment produktů pro průmysl, budovy, dále pak se zaměřujeme na skříňové rozvaděče, relé, jističe, ale také na nouzové osvětlení a datové produkty.  Společnost Schrack Technik je tedy jednou z mála firem, která svým portfoliem pokrývá celou škálu produktů v oboru elektroinstalace a datové techniky. Ve strategicky důležitých tržních oblastech jako jsou např. spínací přístroje, jističe a proudové chrániče, datové technologie, nouzové osvětlení a relé, má společnost Schrack Technik vedoucí postavení na trhu. Svoji kvalitu produktů dokazuje  i v úsporných řešeních. 

Těžiště centrální a východní Evropa

Kromě Rakouska má koncern Schrack Technik dceřiné společnosti v dalších jedenácti zemích.  Oblast střední Evropy je ovšem  strategickým místem pro aktivity společnosti. V dalších 40-ti zemích je firma Schrack Technik zastoupena partnerskými firmami.

Konkurenční výhoda: nadstandardní produkty, technická odbornost, osobní poradenství a nejlepší dostupnost

Jedinečná konkurenční výhoda společnosti Schrack Technik – systém nadstandardních produktů – technické poradenství – dostupnost – osobní přístup. Například 60% zaměstnanců je zároveň aktivních jako techničtí poradci.

Strategie vlastních obchodních zástupců a techniků zajišťuje přímý kontakt v každodenním obchodě i v rámci projektů. K širokému okruhu zákazníků patří  např. významné elektroinstalační podniky,  výrobci skříňových rozvaděčů, specialisté na datovou techniku a např.
i  zákazníci z oblasti průmyslu.

Dílčí kompetenční centra Schrack STORE zajišťují dostupnost zboží a přístup k technickým informacím. Zde je připraveno k okamžitému odběru více než 2.000 produktů, přičemž síť Schrack STORE se neustále rozšiřuje. Společnost Schrack Technik kvalitně a rychle plní přání zákazníků a obchodních partnerů. Logistický proces a dodání objednaného zboží je plně automatizován a nastaven tak, aby plně uspokojil potřeby zákazníka.

Firemní údaje

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Akcionář

Management und Hannover Finanz

Vedení společnosti

Wilhelm Großeibl (CEO), Andreas Fichtenbauer, Franz Gletthofer

Obrat koncernu Schrack Technik 2015 v mil. EUR

 

Koncern Schrack Technik

204 mil. EUR

Celkový počet zaměstnanců 2015

            692

Firemní politika Schrack Technik

Již celá desetiletí se profilujeme jako kompetentní partner v elektrotechnice pro všechny zákazníky v oblasti nízkého napětí. Našimi piliři jsou produkty a poradenství v oblasti energie, průmyslu, datové techniky, záložních zdrojů, budov, svítidel a fotovoltaiky.

Naší vizí je postupné získání vůdčího postavení na trhu. Chceme, abychom byli tím nejspolehlivějším a nejlepším partnerem pro své zákazníky v našem oboru. 

Definované cíle, stejně tak jako pravidelné porovnávání a hodnocení, v určeném a definovaném čase nám umožnili pochopit, že cíl není třeba nutně vidět v dálce, ale naopak blízko a  jasně a tím ho také chtít a moci dosáhnout.

Námi stanovené cíle  pro kvalitu a s ohledem na životní prostředí jsme vytyčili díky naším dlouhodobým zkušenostem v oboru, které jsou navíc v pravidelných intervalech prověřovány, hodnoceny a zlepšovány. Jednotlivé kroky, které neustále povedou ke zlepšení, budou pravidelně revidovány a zároveň prověřovány vedením firmy.

V naší firemní kultuře klademe důraz na zákaznický servis a prioritu má  i stálý vývoj našich produktů.

Díky vysoké kvalitně našich produktů a za silné zákaznické podpory pečujeme o naše zákazníky a to díky našim obchodníkům nebo přímo poskytujeme podporu prodeje z našich poboček a Schrack Store a to za použití nejmodernějších technologií.

Náš zákazník je pro nás tím nejdůležitějším. Proto se snažíme všechny zákaznické požadavky systematicky a procesně zpracovávat a to tak,  abychom docílili oboustranné spokojenosti.

Dodáváme vynikající, technologická a zároveň ekonomicky šetrná řešení.

Našim zákazníkům nabízíme osobní přístup a rychlost. Souhrnné informace o našich produktech jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách, na našich pobočkách a Storech a v katalozích.

Spokojenost zákazníků a jejich požadavky pravidelně revidujeme, abychom mohli stále zlepšovat naši nabídku.

Díky jednoznačné odpovědnosti, jasně formulovanému cíli a důslednosti, ví každý zaměstnanec firmy Schrack Technik, čeho chce firma dosáhnout.

Své zaměstnance firma Schrack Technik podporuje díky mnoha školením a i v následném dalším vzdělávání, pomocí nejmodernějších prostředků v technických a obchodních oblastech. Tím tak firma Schrack Technik nabízí jistá a stabilní pracovní místa, tvořená dlouhodobými  a kvalitními vztahy s obchodními partnery.