Schrack Technik spol. s r.o.

Vedení společnosti

Wilhelm Großeibl

Předseda představenstva 

Narozen v roce 1961 ve Vídni. Od října 1996 ředitel firmy Schrack Technik GmbH.

Je absolventem Vyšší odborné školy technické (obor elektrotechnika) a Hospodářské univerzity ve Vídni, kde se zaměřil na studium podnikové ekonomie. Před svým jmenováním do funkce vrcholového ředitele firmy byl Ing. Mgr. Großeibl od roku 1995 obchodní ředitel  u firmy Schrack. Je zodpovědný za obor export, finance a produktmanagement.

Předtím byl od roku  1987 do roku  1989 investičním makléřem  a kontrolorem u  Die Erste & Constantia podílové fondy AG. Od roku 1989 do roku 1991 byl managerem u  Corporate Finance u Rakouské investiční a kreditní AG, od roku  1991 do roku 1995 koncernovým kontrolorem Wienerberger Baustoffindustrie AG. Ing. Mag. Großeibl je také již od roku 1992 referentem Rakouského kontrolního institutu.  

Za jeho vedení byly vybudovány dceřiné společnosti firmy Schrack v centrální a východní Evropě. V roce 2004  a 2005 vedl podnik  k samostatnosti a  za společné pomoci svých kolegů z  vedení firmy Viktora Eßbüchla a Norberta Kaspera prosazoval Buy out management.

Viktor Eßbüchl

Jednatel firmy

Narozen v roce 1961 v Korneuburgu. Společně s pány Ing. Mag. Wilhelmem Großeiblem a  Ing. Norbertem Kasperem patří do vedení společnosti Schrack Technik GmbH. V této funkci je zodpovědný za oblast odbytu a marketingu.

V letech 1976 až 1981 navštěvoval Vyšší technickou školu (Obor elektrotechnika) v Hollabrunnu. Ing. Eßbüchl si v průběhu své profesní kariéry prošel několika pracovními pozicemi:  v roce 1984 začal jako technický pracovník v oddělení ID ve firmě  Schrack Elektronik AG. Od roku 1985 do roku  1992 pracoval jako obchodník u firmy Schrack Components AG  a nakonec v letech (1993 -1996)  jako ředitel prodeje ve firmě Schrack Components Relais und Schaltgeräte Ges.m.b.H.

V roce 1995 se stal prokuristou a na konec v říjnu roku1996 jednatelem firmy Schrack Technik GmbH. Od roku 2005 je společně s Ing. Mag. Wilhelmem Großeiblem a Ing. Norbertem Kasperem spoluvlastníkem firmy Schrack Technik GmbH.

Franz Gletthofer

Jednatel firmy

Norbert Kasper byl ve společnosti Schrack Technik odpovědný za logistiku a IT a v této pozici tvořil jednu z hnacích sil pro rozvoj obchodních procesů společnosti směrem k zákazníkům. Ve své funkci přestal aktivně působit ke konci roku 2015, kdy odešel do důchodu, ale stále zůstává aktivním partnerem společnosti Schrack Technik. Jeho nástupce Franz Gletthofer oficiálně převzal funkce pana Norberta Kaspera k 1. lednu 2016 .

Franz Gletthofer se narodil v roce 1969 a jeho profesionální kariéra začala v roce 1989 v Rakousku ve společnosti ABB ve finančním sektoru. Od roku 1997, kdy měl za sebou již 18 let praxe v různých národních i mezinárodních manažerských pozicích, působil v elektro velkoobchodní firmě REXEL.

Po jeho mnoha letech úspěšné práce jako generální ředitel Rexel Austria přešel v roce 2013 do Německa, kde od té doby působil jako generální ředitel a předseda představenstva Hagemeyer, organizace REXEL.
Jeho dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti z oblasti průmyslu jsou důležitým stavebním kamenem pro vývoj společnosti Schrack Technik.