Schrack Technik spol. s r.o.
  • Fotovoltaické systémy

Obecně o fotovoltaice

Schrack Technik - Ideální světová rozloha panelů

Energie Slunce je mnohem vyšší než stačíme spotřebovat. K pokrytí celosvětové spotřeby elektrické energie by teoreticky stačilo pokrýt čtverec o straně 380 km fotovoltaickým
zařízením.

"Šetrnost i hlad jsou užitečné a v pravý čas též utrácení; rozeznat jej ukazuje řádného člověka. (Démokritos z Abdér)"

Kvalita?

Záruka na panel: 10 let !
Garance výkonu: 10 let 90% jmenovitého výkonu
20 let 83% jmenovitého výkonu
25 let 80% jmenovitého výkonu

• Max. zatížení: 5400 Pa
• Odolný proti kroupám
• Přetížitelnost: do 135%
• Strukturovanný antireflexní povrch

Obnovitelný zdroj energie

Solární článek

Fotovoltaika
Schrack Technik - fotovoltaický článek

Solární články jsou převážně vyráběny s vysoce čistého krystalického křemíku, který se používá také pro výrobu polovodičů v elektronice. Výchozí surovinou je křemičitý písek (SiO2), který je běžně dostupný. Takto získaný surový křemík se však musí dále upravovat do chemicky čisté formy. Pomocí fotovoltaického efektu ze slunečního záření vzniká elektrické DC napětí a po připojení do obvodu stejnosměrný proud. Toto napětí je vedeno přes propojovací krabice a odtud stejosměrným vedením do střídače. Ve střídači se převádí stejnosměrné napětí na střídavé. Výrobce pak může takto vyrobenou energii dodávat přímo do sítě nebo používat pro svojí spotřebu a přebytek dodávat do sítě (tzv. zelený bonus).

Přehled produktů v eshopu

Fotovoltaika