Související témata

Průmysl

Nedílnou součástí silnoproudých rozvodů tvoří vedle oblasti instalační techniky v budovách i ucelená nabídka prvků pro průmyslové instalace, jejichž společným jmenovatelem jsou již dlouhá léta ověřená kvalita, spolehlivost a bezpečnost. Komplexnost sortimentu společnosti Schrack Technik přInáší zákazníkům nejen možnost získání co nejvíce výrobků od jednoho dodavatele, ale i užitek a výhody z toho plynoucí.