Schrack Technik spol. s r.o.

Veřejná soutěž na rekonstrukci budovy

Společnost Schrack Technik spol. s r.o.

se sídlem Dolnoměcholupská 1339/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO 15039137

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 5437 vedenou u Městského soudu v Praze

 

vyhlašuje

 

ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

 

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

Rekonstrukce budovy sídla společnosti