Schrack Technik spol. s r.o.

 

Jsme předním evropským výrobcem a distributorem elektroinstalačního materiálu. V elektrotechnickém odvětví působíme na českém trhu přes 30 let. Pokles zájmu o technické školy a nedostatek technicky vzdělaných lidí ovlivňuje nejen naši firmu. Proto jsme se před čtyřmi lety rozhodli, že budeme podporovat střední školy a odborné učiliště s elektrotechnickým zaměřením.

 

Pořádáme jednodenní praktické workshopy v rámci našich konferencí, tzv. Informačních dnů Schrack Technik. Seznamujeme studenty například s našimi softwary – Schrack design, Schrack Norm a představujeme jim novinky z našeho sortimentu. Součástí workshopů jsou velice oblíbené soutěže – zapojování zásuvek, rozvodnic, vědomostní kvízy a praktické úlohy z oblasti elektrotechniky. Školení připravujeme dané škole na míru. 

 

VYHRÁT MŮŽETE

1.     místo:

 • 400 000 Kč na modernizaci a materiálové vybavení učebny dle odborného zaměření.

 • Odměnu pro realizační tým 10.000 Kč. Odměna je určená pouze pro studenty.

 • Nejlepší projekt vybere nezávislá porota z řad odborníků z vysokých škol, médií a elektrotechnických firem.

2.     místo:

 • 40 000 Kč na produkty z portfolia Schrack Technik pro účely výuky odborného předmětu dle vlastního výběru.
 • Odměnu 5 000 Kč pro realizační tým. Odměna je určená pouze pro studenty.

3.     místo:

 • 30 000 Kč na produkty z portfolia Schrack pro účely výuky odborného předmětu dle vlastního výběru.
 • Odměnu 3 000 Kč pro realizační tým. Odměna je určená pouze pro studenty.

Studentská cena

Jednotlivé soutěžní týmy si vyberou vítěze mezi sebou. Soutěží o hodnotné ceny firmy Schrack Technik.

 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

Na Facebookových stránkách společnosti Schrack Technik bude kdykoliv v termínu od 1. - 2. 11. 2022 spuštěna registrace s heslem "VYHRAJ UČEBNU SCHRACK TECHNIK" (dále jen „soutěž“). Od tohoto momentu bude možné se začít registrovat do soutěže. Zúčastní se ji deset nejrychleji registrovaných SŠ a SOU s elektrotechnickým zaměřením. 

 

REGISTRACE

Bude uveřejněna na FB stránkách Schrack Technik. https://www.facebook.com/schrack.technikcz

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • Kdykoliv v termínu 1. - 2. 11. 2022 - vyhlásíme na našich Facebookových stránkách soutěž s heslem: „Vyhraj učebnu se Schrack Technik“.
 • DESET nejrychleji zaregistrovaných škol začíná soutěžit o odbornou učebnu v hodnotě 400 000 Kč.
 • Od 3. 11. - 12. 12. 2022 si školy vyberou vstupní materiál v hodnotě 15 000 Kč včetně DPH z eshopu Schrack Technik a zašlou ho na adresu: p.kouril(at)schrack.cz , mob.: 725 530 369.
 • 2. - 31. 1. 2023 týmy dostanou vybraný materiál od firmy Schrack Technik.
 • Do 28. 2. 2023 požadujeme jednostránkový stručný popis soutěžního projektu, včetně fotodokumentace místnosti, kde budete učebnu realizovat.
 • Do 30. 6. 2023 týmy zašlou kompletní dokumentaci soutěžního projektu (doc, pdf, excel) na email: e.pernicova(at)schrack.cz. Více infomací v sekci Pravidla.
 • 18. 9. 2023 – prezentace deseti týmů a vyhlášení vítězů před odbornou porotou. Místo konání akce: Schrack Technik, spol.s.r.o. Dolnoměcholupská 1339/2, Praha 10 Hostivař.

 

INFORMACE O SOUTĚŽI

Web: www.schrack.cz/podpora/schrack-for-students/

Email: schrackforstudentscz(at)schrack.cz

Kontaktní osoby

Ing. Eva Pernicová, garant soutěže, e.pernicova(at)schrack.cz , mob: 607 038 853

Bc. Pavel Kouřil, odborný poradce soutěže, p.kouril(at)schrack.cz , mob: 725 530 369

 

ZADÁNÍ SOUTĚŽE

 • Každý tým se zaregistruje na našem eshopu a stane se registrovaným zákazníkem.
 • Z e-shopu schrack.cz si vybere libovolné produkty v hodnotě do 15 000 Kč včetně DPH. Produkty by měly být ideálně skladem a hradí je firma Schrack Technik. POZOR! Doba doručení neskladových/nestandartních produktů je v řádu týdnů.
 • Z vybraného sortimentu musí tým sestavit aplikaci, kde hlavní funkci budou vykonávat produkty Schrack Technik. Celková hodnota aplikace není finančně omezena. Rozpočet musí být součástí dokumentace.

 

PRAVIDLA

 • Ze soutěže vylučujeme tři školy, které učebnu již získaly:
  • Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava
  • SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové
 • Školy, které se zúčastnily soutěže v roce 2021/2022 a povede se jim zaregistrovat znovu, NESMÍ použít stejný projekt, se kterým již soutěžily. Pokud se tak stane, budou automaticky vyloučeny ze soutěže.
 • Důležitým aspektem zadání je, aby produkty Schrack Technik byly dominantním prvkem projektu a neplnily pouze druhotnou funkci. Nebojte se kreativity a nevšedních nápadů.
 • Schéma projektu musí být nakresleno v programu SchrackDesign. Program ke stažení zde. (Doporučujeme projekty konzultovat s kolegy z technické podpory, email: digital(at)schrack.cz).
 • Projekty budou po vašem písemném schválení sdíleny ve veřejné databázi Schrack Design.
 • Soutěžní týmy dopravují své projekty svépomocí a na vlastní náklady na místo konání slavnostního vyhlášení.
 • Soutěžní týmy se písemně zavazují, že darovaný materiál použijí výlučně pro účel soutěže.
 • Do soutěže se přihlašují školy, které splňují všechny podmínky soutěže.

 

PREZENTACE APLIKACE

Týmy zašlou prezentaci ve formátu pptx nebo pdf v předstihu, a to do 11. 9. 2023 na email: e.pernicova(at)schrack.cz .

Prezentace proběhne před nezávislou odbornou komisí z řad středních, vysoký škol, firem a médií.

Soutěžní týmy dopravují své projekty svépomocí a na vlastní náklady na místo konání slavnostního vyhlášení.

Soutěžní týmy předvádějí na vyhlášení i sestavenou aplikaci.

Soutěžní týmy se musí dostavit na prezentace svých aplikací osobně, maximálně ve 3 lidech včetně vyučujícího. Náklady na cestu do Prahy a nazpět si hradí soutěžící týmy samy.

Prezentující mají časový prostor 7 minut na představení svého díla a 5 minut na následnou diskuzi s komisí. Komise bude mít 5 minut před samotnou prezentací, aby si prošla nutnou dokumentaci.

K soutěžnímu projektu musí být v den vyhlášení soutěže přiložena vytištěná dokumentace, do 5 stran A4 a v 5 kopiích. Obsah dokumentace:

 • výčet použitých komponentů
 • účel aplikace, co všechno umí, případně výpočty
 • kalkulace nákladů
 • rozsah: do 5 stran A4
 • fotodokumentace

 

ODBORNÁ POROTA

 • V předstihu vám ji představíme.

 

HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY

Maximální počet bodů – 100

 • 30 bodů – praktická použitelnost
 • 10 bodů – kreativita
 • 10 bodů – prezentační dovednosti
 • 20 bodů – dokumentace
 • 30 bodů – splnění zadání – subjektivní posouzení poroty

 

PODMÍNKY PRO ŠKOLY

Soutěžit bude prvních 10 přihlášených škol prostřednictvím registračního formuláře na FB stránkách Schrack Technik.

Soutěžit mohou všechny SŠ a SOU elektrotechnického zaměření kromě TŘECH škol, kde máme učebny.

Každá škola může sestavit jeden tým z libovolného počtu studentů, ovšem pouze 3 zástupci včetně učitele budou veřejně prezentovat projekt před odbornou komisí.

Všichni soutěžící studenti musejí být právoplatnými studenty zaregistrované školy.

Škola musí zajistit prostor pro budoucí “Schracko učebnu“. Rádi rekonstruujeme učebny, které nemají v jednadvacátém století místo.

Škola musí zajistit aktivní a ochotné garanty, kteří se s námi budou podílet na postavení originální učebny. Rekonstrukce trvá bezmála rok.

Pokud nebude škola řádně spolupracovat, tak v březnu 2023 odstupujeme z dohody a učebnu realizujeme s druhým v pořadí.

Finanční spoluúčast vítězné školy je minimálně ve výši 100 000 Kč.

Na škole musí být vyučován předmět se zaměřením na slaboproudé nebo silnoproudé elektroinstalace.

Deadline rekonstrukce učebny – srpen 2024

Slavnostní otevření se uskuteční nejpozději první týden v září v roce 2024 – s novým školním rokem otevíráme novou odbornou učebnu.

 

PODMÍNKY SCHRACK TECHNIK

Garant ze Schrack Technik má na starosti organizaci soutěže a celkovou rekonstrukci učebny.

Dozorujeme nad rekonstrukcí a využitím finančních prostředků, hlídáme dodržení CI firmy, log, barev a navrhujeme celkovou vizualizaci učebny ve spolupráci s vítěznou školou.

Zajistíme předání výhry, a to postupně na předem domluvených částkách, a to prostřednictvím darovacích smluv.

 

KONTAKTNÍ OSOBY

 • Ing. Eva Pernicová, garant soutěže, e.pernicova(at)schrack.cz, mob: 607 038 853
 • Bc. Pavel Kouřil, odborný garant soutěže p.kouril@schrack.cz, mob: 725 530 369

VIDEO Z VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE SCHRACK FOR STUDENTS

 

MATURITNÍ TÉMATA 2022/2023

Jsme garanty praktických maturitních prací.

Témata:

 • Malý projekt pro řízení domácnosti pomocí systémů KNX

Základní funkce spínání, ovládání žaluzií, stmívání, řízení tlačítky, scény, integrace v mobilním telefonu.

Vedoucí práce: Pavel Kouřil

Spolupracující škola: Střední škola informatiky elektrotechniky, řemesel Rožnov pod Radhoštěm

 

 • Návrh a realizace AC nabíjecí stanice

Programování, nastavení nabíjecích stanic.

Vedoucí práce: Michal Oplt

Spolupracující škola SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

 

 • Návrh domovního rozváděče

Cílem práce bude vytvoření domovního rozváděče podle platných technických norem pomocí programu Schrack Design a případně výroba funkčního vzorku.

Vedoucí práce: David Kořínek 

Spolupracující škola: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Propagační materiály a pracovní listy pomáhají studentům se snadno zorientovat v našich softwarech nebo produktech. Pracovní list na Schrack Design naleznete ke stažení zde.

Za tři roky jsme vybudovali tři odborné učebny. První učebnu jsme vybudovali v roce 2019 ve Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Druhou třídu jsme slavnostně otevřeli v roce 2020 ve Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě. V pořadí třetí učebnu jsme otevřeli nedávno – v září 2022 v SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové.

Střední škola informatiky elektrotechniky, řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Slavnostní otevření 3. 9. 2019 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Slavnostní otevření 7. 9. 2020 

SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

Slavnostní otevření 6.9. 2022