Schrack Technik spol. s r.o.
  • Schrack Protect

    Podrobnosti o projektu se skládají z obecných informací, jako je název projektu, adresa, kontaktní osoba a popis nebo poznámka. Tyto informace se používají pro automaticky generovanou dokumentaci a mohou pomoci navrhnout projekt individuálně.

Ochrana před bleskem: Zjistěte rychle a bezpečně použitý správný svodič

Schrack Protect vás ohromí svou jednoduchostí dle normy EN 62305. Kromě vytvoření požadovaného seznamu dílů obdržíte i dokumentaci a můžete si seznam přímo objednat.

jetzt starten

Funkce Schrack Protect

1. Detaily projektu

Podrobnosti o projektu se skládají z obecných informací, jako je název projektu, adresa, kontaktní osoba a popis nebo poznámka. Tyto informace se používají pro automaticky generovanou dokumentaci a mohou pomoci navrhnout projekt individuálně.

2.1 Hlavní rozváděč

V prvním kroku konfigurace je určen správný produkt pro hlavního rozváděč.

Je třeba odpovědět na následující otázky: Je k dispozici hromosvod? Jak velká je užitná plocha budovy? Aby bylo možné určit správnou třídu ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305, je rozhodující výběr typu budovy a její použití. Kromě toho lze specifikovat možnosti stavby a výběrem stávajícího napěťové soustavy se okamžitě navrhne příslušný produkt.

2.2 Podružný rozváděč

Ve druhém kroku bude navržen vhodný svodič přepětí pro podružný rozváděč.

Svodič přepětí pro tento rozváděč je nutný v případě, že podružný rozváděč je ve větší vzdálenosti od hlavního než 10 m. V tomto případě bude navržený vhodný svodič přepětí pro určitou napěťovou soustavu. I zde je možné použít svodič s pomocným kontaktem.

2.3 Další komponenty

Ve třetím kroku budou zvoleny komponenty pro ochranu dalších přístrojů.

Proti přepětí nemusí být chráněny jen spotřebiče v domácnosti ale i další komponenty jako slaboproudá vedení, koaxiální kabely nebo LED osvětlení.

2.4 Venkovní vývody

Ve čtvrtém kroku budou navrženy ochrany pro vývody.

Jsou to zejména silové kabely pro spotřebiče vně budovy, např. nabíjecí stanice, čerpadla atd.. Podle napěťové soustavy, 1f. nebo 3f. a vzdálenosti spotřebičů od budovy (ochranný prostor hromosvodu) mohou být vybrány vhodné svodiče.

3. Dokončení návrh

Po dokončení všech kroků vytvoří Schrack Protect seznam všech potřebných komponentů pro projekt. Tento seznam může být jedním klikem přenesený do nákupního košíku a objednán. Také lze seznam stáhnout jako CSV i s kompletní dokumentaci! Dokumentace se sestává z vašich zadaných informací, seznamu navržených komponentů s poznámkami pro další komponenty.

 

Podpora

Pro další otázky a podporu lze použít: pm(at)schrack.cz

Vaše dotazy zpracujeme a co nejdříve vás budeme kontaktovat

 

 

Právní aspekt

Bezplatný konfigurátor svodičů přepětí firmy Schrack (Schrack Protect) slouží jako pomůcka pro výběr produktů a podporu projektování vnitřní ochrany před přepětím. Firma Schrack Technik upozorňuje, že uživatel konfigurátoru je povinen výsledky získané z konfigurátoru pro svůj projekt zkontrolovat s požadavky norem a předpisů a případně upravit. Schrack Technik nepřejímá v žádném případě ručení za správnost a/nebo kompletnost.

Pokud firma Schrack Technik zjistí chyby nebo nekompletnost návrhu při jeho použití, zašle odpovídající sdělení uživatelům a jakmile to bude možné provede korekturu. Nejnovější verze kalkulátoru bude na stránkách Schrack Technik www.schrack.cz.  Uživatelé je povinen používat vždy nejnovější verzi konfigurátoru.