Schrack Technik spol. s r.o.
  • Vzduchové stykače

    Ideální alternativa pro konvenční stykače a případy, kdy se nelze použít klasické vzduchové provedení.

Vzduchové stykače

Existují v zásadě dva typy stykačů. U vzduchových stykačů vzniká ve zhášecí komoře jiskra během vybavení stykače. U vakuových stykačů jsou kontakty uloženy ve speciální vakuové schránce, která zabrání vzniku jiskry. Díky tomu nemůže dojít k poškození kontaktů a vakuové stykače mají tím pádem velmi dlouhou životnost.

Stykače
Stykače

Stykače Schrack Technik umožní spínání zátěží v širokém rozsahu.Věnujte pozornost spínání Vašich zařízení s produkty Schrack.

Instalační stykače
Instalační stykače

Instalační stykače Schrack Technik pro bezpečné řízení automatizačních procesů.

Pomocné stykače
Pomocné stykače

Pomocné stykače jako ideální spojení s hlavními stykači Schrack Technik.

Stykačové kombinace
Kombinace stykačů

Stykačové kombinace – ideální řešení od Schrack Technik.

Motorové spínače
Motorové spínače

Optimální řešení ochrany motorů pomocí motorových spínačů série BE.

Tepelná relé
Tepelná relé

Zabezpečte motory proti výpadku fáze nebo přetížení.

Více informací

V nabídce Schrack Technik je několik velikostních I parametrových variant vakuových stykačů (6/10/12/14). Ostatní typy a varianty na vyžádání.

Typické oblasti nasazení:

  • Spínání třífázových obvodů do provozního napětí 1000 V