Schrack Technik spol. s r.o.
  • Kritéria pro výběr vhodného výkonového jističe

 

Výkonové jističe jsou jednou z nejdůležitějších součástí rozvodů elektrické energie. Na správné volbě závisí nejenom správná ochrana jištěných zařízení a rozvodů, ale i spolehlivost dodávky energie pro výrobní i nevýrobní objekty a prostory.

Jaká jsou klíčová kritéria?

Provedení jističe pevné / výsuvné

         - hledisko rychlé výměny v důležitých  
           provozech

Vypínací schopnost

         - daná místními podmínkami sítě

Jmenovitý proud a charakteristika spouště

         - dáno druhem a velikostí zátěže

Provedení přívodů a vývodů

         - dáno konfigurací rozváděče, případně                    
           sběrnicového systému

Vybavení motorovým pohonem a cívkami

         - dáno způsobem ovládání

Komunikace

         - vyšší komfort obsluhy a ovládání