Schrack Technik spol. s r.o.
 • Vizualizace naměřených dat

Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin

Software pro analýzu měření elektrických veličin

Komunikační a vizualizační software Schrackmetr a Schrackmetr Multidevice jsou určené pro analyzátory elektrických sítí typu NA96 a NA96+. Umožňují přesné grafické zobrazení a monitorování měřených veličin na počítači, včetně identifikace použitých zásuvných modulů a nastavení parametrů daných zařízení. Naměřené průběhy je možno exportovat do přehledných tabulek.

Grafické zobrazení

Měřené veličiny

Analyzátor sítí je schopen měřit následující veličiny:

Napětí:

 • Fázové a sdružené
 • Minimální a maximální napětí ve fázi

Proud:

 • Fázový a nulový vodič
 • Střední hodnota v jednotlivých fázích
 • Maximální hodnota v jednotlivých fázích
 • Celkový proud
 • Vyšší harmonické v jednotlivých fázích

Celkový výkon:

 • Činný, jalový, zdánlivý
 • Výkon v každé fázi - činný, jalový, zdánlivý
 • Střední hodnota
 • Maximální hodnota

Účiník celkový (v každé fázi)

Frekvence

Provozní hodiny

Činná energie

 • Pozitivní v každé fázi
 • Negativní celková

Jalová energie

 • Pozitivní v každé fázi
 • Negativní celková