Schrack Technik spol. s r.o.
  • Tepelná relé

    Zakomponujte do Vaší instalace tepelná relé jako stupeň ochrany proti přetížení vlivem nadměrných proudů. Společně s pomocnými kontakty se jedná o velmi bezpečnou ochranu Vašich motorů.

Tepelná nadproudová relé

Instalace tepelných nadproudových relé pro elektromechanickou ochranu v hlavním obvodu.

Stykače
Stykače

Stykače Schrack Technik umožní spínání zátěží v širokém rozsahu.Věnujte pozornost spínání Vašich zařízení s produkty Schrack.

Instalační stykače
Instalační stykače

Instalační stykače Schrack Technik pro bezpečné řízení automatizačních procesů.

Pomocné stykače
Pomocné stykače

Pomocné stykače jako ideální spojení s hlavními stykači Schrack Technik.

Stykačové kombinace
Kombinace stykačů

Stykačové kombinace – ideální řešení od Schrack Technik.

Motorové spínače
Motorové spínače

Optimální řešení ochrany motorů pomocí motorových spínačů série BE.

Vzduchové stykače
Vzduchové stykače

Vzduchové stykače Schrack Technik představují alternativní řešení ke klasickým stykačům.

Tepelná nadproudová relé

Tepelná relé jsou umístěna v hlavním řídícím obvodu, kde je požadována další elektromechanická ochrana. Chrání motor při výpadku fáze nebo nepřiměřené nadproudové zátěže. Relé daný spínaný motor neodpojí přímo. Místo toho se na jeho pomocných kontaktech objeví impulz, který je poté následně dále zpracován (řídící jednotka, stykač). Relé jsou proto zpravidla instalována přímo na stykač. Tepelná relé mají 3 kontakty. Pracují na principu bimetalu a jeho vlastností.

Díky tomu, že tepelné relé nevypne motor ihned a automaticky, jsou zapotřebí další stupně ochrany motoru (pojistky). Tepelná relé Schrack Technik mají další přídavné funkce. Je možné je resetovat ručně nebo automaticky. Jsou vybavena též testovací funkcí a tlačítkem STOP. Chraňte instalované motory pro případy poruchy fáze nebo přetížení pomocí tepelných relé Schrack Technik.