Schrack Technik spol. s r.o.
  • Proudové relé

    Extrémní výkyvy hodnot elektrického proudu mohou vyústit ve výpadek či selhání celého systému. Spolehněte se na proudová relé od Schrack Technik.
Časové relé
Časové relé

Časová relé Schrack Technik umožňují spínání kontaktů v závislosti na nastaveném čase.

Relé do plošných spojů
Relé do spojů

Kontakty relé Schrack Technik jsou vyrobené z kvalitních materiálů vhodných pro snadné pájení do plošných spojů.

Fázové relé
Fázové relé

Sledování stavu fází, asymetrie a výpadky: situace, o které se postarají fázová monitorovací relé od Schrack Technik.

Hladinové relé
Hladinové relé

Specifické aplikace požadují špičková řešení: Spolehlivé sledování stavu úrovně pomocí relé Schrack Technik.

Termistorové relé
Termistorové relé

Mějte připojené zařízení vždy pod kontrolou pomocí termistorového relé.

Proudové relé

Proudová monitorovací relé jsou založena na principu hlídání úrovně střídavého proudu v jednofázových sítích s možností nastavení prahové úrovně (hystereze pevně nastavená) – to jsou proudová relé série 5.

Pro preciznější monitoring v průmyslově výrobních aplikacích jsou populární proudová relé série 6.

Relé série 6 kontrolují úroveň elektrického proudu v jednofázových střídavých a stejnosměrných sítích s nastavitelnými prahovými hodnotami, nastavitelným zpožděním rozběhu a vypnutí  a následovně volitelnou funkcí. Po připojení napájecího napětí sepnou  výstupní kontakty (žlutá LED svítí) a začíná plynout čas přemostění (START) (zelená LED U bliká). Po dobu času přemostění nemají změny měřeného napětí vliv na stav výstupního kontaktu. Po uplynutí času přemostění svítí zelená LED trvale. Po dobu činnosti blikají LED MIN a MAX střídavě v případě, že minimální hodnota měřeného napětí byla zvolená větší než maximální hodnota. Relé tedy umožňuje kontrolovat oba extrémní stavy včetně rozmezí v rámci prahových hodnot. Některé modely mají vnitřní paměť.

Typické aplikace

  •  Kontrola extrémních hodnot elektrického proudu
  •  Hlídání funkce motoru