Schrack Technik spol. s r.o.
  • Napěťové relé

    Nelze dopustit situaci nekontrolovaného napětí: napěťová monitorovací relé Schrack Technik zajistí sepnutí dalších částí systému při zjištění stavu podpětí nebo přepětí.

Napěťová relé

Napěťová relé lze použít jak v jednofázových, tak i třífázových AC soustavách. Slouží de facto k ochraně, resp. bezpečnému sepnutí výstupních kontaktů při zjištění nestandardního stavu napěťové úrovně v dané aplikaci. Přepětí představuje hrozbu pro připojená zařízení, protože generuje tepelnou energii, která může poškodit citlivé součásti připojeného spotřebiče. Naopak podpětí může vést k nekontrolovatelnému selhání zařízení díky tomu, že uvedené podpětí, resp. rozsah napětí, není pro daný spotřebič definován. Napěťová relé Schrack Technik jsou přesně vhodná pro výše uvedené hrozby.

Monitorování přepětí

Pokud zjistěné hodnoty napětí přesáhnou konkrétní mez, relé začne pracovat a po určité době dané zařízení odpojí či provede jinou svoji funkci. Jakmile se hodnoty napětí vrátí na standardní úroveň, relé sepne své výstupní kontakty a dané zařízení opět připojí do systému.

Měřicí a monitorovací relé
Meřící relé

Optimální ochrana Vašeho systému pomocí měřicích a monitorovacích relé od Schrack Technik.

Termistorové relé
Termistorové relé

Mějte připojené zařízení vždy pod kontrolou pomocí termistorového relé.

Hladinové relé
Hladinové relé

Specifické aplikace požadují špičková řešení: Spolehlivé sledování stavu úrovně pomocí relé Schrack Technik.

Fázové relé
Fázové relé

Sledování stavu fází, asymetrie a výpadky: situace, o které se postarají fázová monitorovací relé od Schrack Technik.

Proudové relé
Proudové relé

Kvalita ve výrobě je naprosto klíčová. Monitorovací relé od schrack Technik jsou postavena na bázi špičkových technologií.

Časové relé
Časové relé

Časová relé Schrack Technik umožňují spínání kontaktů v závislosti na nastaveném čase.

Monitorování podpětí

Jedná se o stejný princip funkce jako v případě přepětí, ovšem na jiné napěťové úrovni.

Typické aplikace:

  • Monitorování napětí u zařízení a spotřebičů