Schrack Technik spol. s r.o.
 • Měřicí a monitorovací relé

  Použity špičkové monitorovací technologie. Řešení pro včasnou detekci poruch aplikované v relé Schrack technik pro spolehlivou ochranu dané aplikace.

Měřící a monitorovací relé

Je téměř nemožné, aby kompletní elektroinstalace byla bez chyb a poruch. Proto se používají takové prvky, které se snaží eliminovat riziko vzniku chyb a případně na nastalou nebo hrozící chybu nějakým způsobem upozornit. Takovéto komponenty mají za cíl zabránění částečného nebo úplného výpadku celého systému či jeho selhání. Vhodným nástrojem se jeví měřicí a monitorovací relé, které neustále hlídají úroveň některých elektrických a fyzikálních veličin a hodnot. V optimálním případě jsou tato relé schopná, v případě detekce chyby, připojit nebo naopak odpojit část celého systému a poslat “varovný signál” do řídící jednotky a informovat obsluhu.

Produktová paleta měřicích a monitorovacích relé Schrack technik je opravdu široká. Jsou rozděleny do jednotlivých výrobkových sérií a produktových řad:

 • Napěťová a podpěťová relé - série 5
 • Napěťová relé pro průmyslové aplikace – série 6
 • Proudová relé – série 5
 • Proudová relé pro průmyslové aplikace – série 6
 • Fázová relé – série 5
 • Fázová relé pro průmyslové aplikace – série 5
 • Termistorová relé
 • Hladinová relé

Uvedené produkty představují moderní řešení ochrany jednotlivých částí celého systému. Mají mnoho technických variant a provedení.

Napěťové relé
Napěťové relé

Napěťová relé Schrack Technik plní funkci hlídání napěťové úrovně. Chrání připojené zařízení proti přepětí nebo podpětí.

Hladinové relé
Hladinové relé

Specifické aplikace požadují špičková řešení: Spolehlivé sledování stavu úrovně pomocí relé Schrack Technik.

Fázové relé
Fázové relé

Sledování stavu fází, asymetrie a výpadky: situace, o které se postarají fázová monitorovací relé od Schrack Technik.

Proudové relé
Proudové relé

Kvalita ve výrobě je naprosto klíčová. Monitorovací relé od schrack Technik jsou postavena na bázi špičkových technologií.

Časové relé
Časové relé

Časová relé Schrack Technik umožňují spínání kontaktů v závislosti na nastaveném čase.

Relé do plošných spojů
Relé do plošných spojů

Kontakty relé Schrack Technik jsou vyrobené z kvalitních materiálů vhodných pro snadné pájení do plošných spojů.