Schrack Technik spol. s r.o.
  • Fázové relé

    Monitorovací relé od Schrack Technik představují ideální řešení pro třífázové systémy, které vyžadují precizní kontrolu.
Hladinové relé
Hladinové relé

Specifické aplikace požadují špičková řešení: Spolehlivé sledování stavu úrovně pomocí relé Schrack Technik.

Termistorové relé
Termistorové relé

Mějte připojené zařízení vždy pod kontrolou pomocí termistorového relé.

Napěťové relé
Napěťové relé

Napěťová relé Schrack Technik plní funkci hlídání napěťové úrovně. Chrání připojené zařízení proti přepětí nebo podpětí.

Měřicí a monitorovací relé
Meřící relé

Optimální ochrana Vašeho systému pomocí měřicích a monitorovacích relé od Schrack Technik.

Proudové relé
Proudové relé

Kvalita ve výrobě je naprosto klíčová. Monitorovací relé od schrack Technik jsou postavena na bázi špičkových technologií.

Monitorovací relé

Profesionální aplikace postavené na třífázovém napájení by měla obsahovat fázové monitorovací relé od Schrack Technik. Relé nabízí tři základní monitorovací funkce:

Kontrola sledu fází:

Jsou-li všechny fáze připojené ve  správném pořadí a asymetrie napětí je menší než nastavená pevná hodnota, výstupní kontakty sepnou (žlutá LED svítí). Při změně sledu fází (směru otáčení ) výstupní kontakty rozepnou (žlutá LED nesvítí).

Kontrola výpadku fáze:

Výstupní kontakty rozepnou (žlutá LED nesvítí), pokud dojde k výpadku jedné fáze.

Kontrola asymetrie fází:

Výstupní kontakty rozepnou (žlutá LED nesvítí), pokud asymetrie fázových napětí překročí pevně nastavenou hodnotu. Rozepnutí kontaktů způsobí i asymetrie, která vznikne vlivem zpětných napětí při chodu motorů ve dvojfá-zovém provozu.

UR6U3052

  • Sledování stavu fází a jejich monitorování
  • Kontrola stavu nulového vodiče (možnost připojení)
  • Kontrola sledu, výpadku faze a zpětného napětí přes vyhodnocení  asymetrie

Typické aplikace:

  • Ochrana proti výpadku napájení: třífázové průmyslové svářečky
  • Monitorování sledu fází
  • Sledování asymetrie