Schrack Technik spol. s r.o.
  • Regulátory jalového výkonu NOVAR 11xx a 12xx

Regulátory jalového výkonu NOVAR 1106, 1114, 1206 a 1214 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Z hlediska připojení jsou kompatibilní s původními typy NOVAR 106/114 a 206/214. 

Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení, řízení ventilace a případně další rozšiřující funkce.

Základní vlastnosti

  • 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé
  • citlivost proudového vstupu 0,002 A
  • zabudované čidlo teploty, spínání
  • chlazení/topení
  • čelní panel 144 x 144 mm s LED-displejem
  • možnost přídavného komunikačního rozhraní

Přehled nejpoužívanějších typů

Typ

regulátoru

Počet

výstupů

Měřicí

napětí

Vstup 2. tarifu

NOVAR 1106

6

100-275 Vstř, 43 ÷ 67 Hz
společné napájecí a měřicí napětí

NE

NOVAR 1114

14

NOVAR 1206

6


57,7 - 690 Vstř +10/-20%, 43 ÷ 67 Hz
oddělené napájecí napětí

ANO

NOVAR 1214

14

Přehled produktů v e-shopu

Kompenzace jalového výkonu