Schrack Technik spol. s r.o.
  • Motorové spínače

    Motorové spínače zajistí rychlé a správné vypnutí motoru v případě náhlé poruchy či výpadku fáze. Toto vypnutí lze provést manuálně nebo elektronicky. Motorové spínače mají relativně malou velikost.

Zabezpečte Váš motor proti přehřátí a nejen v případech, kdy je motor velmi mechanicky namáhaný – pomocí motorového spínače. Ten má velmi malé kompaktní rozměry. Danou motorovou zátěž je schopen odpojit velmi rychle bez trvalých následků. Doba odpojení motoru je v řádu milisekund. Lze je též použít jako manuální vypínače.

Stykače
Stykače

Stykače Schrack Technik umožní spínání zátěží v širokém rozsahu.Věnujte pozornost spínání Vašich zařízení s produkty Schrack.

Instalační stykače
Instalační stykače

Instalační stykače Schrack Technik pro bezpečné řízení automatizačních procesů.

Pomocné stykače
Pomocné stykače

Pomocné stykače jako ideální spojení s hlavními stykači Schrack Technik.

Stykačové kombinace
Kombinace stykačů

Stykačové kombinace – ideální řešení od Schrack Technik.

Tepelná relé
Tepelná relé

Zabezpečte motory proti výpadku fáze nebo přetížení.

Vzduchové stykače
Vzduchové stykače

Vzduchové stykače Schrack Technik představují alternativní řešení ke klasickým stykačům.

Motorové spínače BE

Motorové spínaře řady BE od Schrack Technik jsou k dispozici ve velikostech 00 až 3. Ideální spojení se stykači pro zvýšení bezpečnosti provozu. Široká škála příslušenství. Motorové spínače mohou být kombinovány s ostatními komponenty jako jsou signální a povelové prvky, pomocné kontakty stykačů a stykače, pojistkové skříně a pojistkové odpínače. Kryty napájecích a přípojnicových svorek jako standardní příslušenství. Možnost uzamknutí spínače pomocí zámku. Přesvědčte se, že Váš system ochrany motorů obsahuje motorové spínače Schrack Technik.