Schrack Technik spol. s r.o.
  • Instalační stykače

    Automatizace pomocí instalačních stykačů Schrack Technik - ideální volba proti výpadku fáze nebo přepětí.

Instalační stykače

S automatizací se setkáváme ve všech směrech lidského života. Najdeme ji též ve všech částech výrobních procesů. Pro její správné fungování je zapotřebí věnovat velkou pozornost jednotlivým elektromechanickým a elektronickým prvkům.

To se též týká instalačních stykačů.

Stykače
Stykače

Stykače Schrack Technik umožní spínání zátěží v širokém rozsahu.Věnujte pozornost spínání Vašich zařízení s produkty Schrack.

Pomocné stykače
Pomocné stykače

Pomocné stykače jako ideální spojení s hlavními stykači Schrack Technik.

Stykačové kombinace
Kombinace stykačů

Stykačové kombinace – ideální řešení od Schrack Technik.

Motorové spínače
Motorové spínače

Optimální řešení ochrany motorů pomocí motorových spínačů série BE.

Tepelná relé
Tepelná relé

Zabezpečte motory proti výpadku fáze nebo přetížení.

Vzduchové stykače
Vzduchové stykače

Vzduchové stykače Schrack Technik představují alternativní řešení ke klasickým stykačům.

Více informací

Instalační stykače jsou v nabídce v mnoha variantách a provedeních, v závislosti na konkrétním požadavku aplikace. Nasazením instalačních stykačů v budovách lze řešit různé automatizované procesy, např. spínání a ovládání osvětlení, topení, klimatizace a vzduchotechnika aj.

Pro správný výběr konkrétního stykače jsou důležité především proudové charakteristiky. Instalační stykače Schrack Technik jsou k dispozici s cívkou 24 VAC nebo 230 VAC. Ostatní typy, např. DC jsou na vyžádání.

Typické oblasti nasazení:

  • Spínání světelných okruhů
  • Odporová zátěž
  • Malé frekvenční měniče