Schrack Technik spol. s r.o.
  • Veřejné osvětlení

    Investovat do nového veřejného osvětlení se vyplatí. Ekonomické, chránící životní prostředí a bezpečnost na silnici - to je Schrack Technik veřejné osvětlení.

Fotogalerie

Osvětlení komunikací a středů měst – bezpečnost a atmosféra

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je bezpodmínečnou nutností pro každou větší obec, protože napomáhá zachovat bezpečnost ve městě a nejen to, je důležitým prostředkem, který činí historická centra měst atraktivními.

Dále samozřejmě přispívá k bezpečnému provozu na pozemních komunikacích a pomáhá utvářet obraz města v nočních hodinách a to nejen z pohledu rezidentů, ale především pro návštěvníky, turisty.


Veřejné osvětlení v e-shopu

Důležitými faktory ve veřejném osvětlení jsou:

  • Energetická náročnost a účinnost provozu

V tomto smyslu se samozřejmě jedná především o omezení spotřeby energie a snížení provozních nákladů, ale v důsledku jde i o ochranu životního prostření.

  • Bezpečnost

Bezpečnost v ulicích je pravděpodobně nejdůležitější faktor při zřizování veřejného osvětlení. Chodci, motoristé a cyklisté, ti všichni jsou závislí na kvalitním provedení veřejného osvětlení, které mimo jiné závisí na použitých světelných zdrojích, správné barvě a intenzitě světla.

  • Atmosféra

V neposlední řadě je důležitý záměr, za kterým je veřejné osvětlení zřizováno, má-li sloužit čistě jako funkční záležitost pro účely residentů nebo má mít přidanou hodnotu spočívající v zatraktivnění okolí. Způsob šíření světla ze svítidla, barva světla a omezení oslnění jsou významné faktory, které určují výsledný efekt. Správná volba osvětlení je vizitkou pro město samotné a přispívá k vytvoření celkového dojmu.