Schrack Technik spol. s r.o.
  • Šetřete se sluncem

Fotovoltaika: Šetřete se sluncem!

Obrovský zdroj energie „Slunce“ nám dnes umožňuje produkovat elektrickou energii šetrně k životnímu prostředí. S fotovoltaickým zařízením je možné tento zdroj optimálně využívat.

Jednoduchá montáž, snížení nákladů na elektrickou energii, vysoká účinnost, spolehlivost, bezúdržbový provoz a k tomu významný přínos k ochraně životního prostředí jsou podstatné důvody pro fotovoltaickou elektrárnu. Také její zřízení není vůbec komplikované, protože fotovoltaická elektrárna se sestává ze solárních panelů, konektorů, boxů se svodiči přepětí, speciálních kabelů pro fotovoltaiku a měniče. 

Zařízení stojí, proud teče

Fotovoltaická elektrárna má základ v solárních panelech, umístěných na střeše, které přeměňují solární energii na elektrickou. Moduly Schrack se vyznačují vysokou účinností, dlouhou zárukou, vysokou mechanickou pevností, strukturovaným antireflexním povrchem a především zkušebními certifikáty.

Přeměna stejnosměrného proudu dodávaného panely je v fotovoltaické elektrárně prováděna střídači (invertory). Firma Schrack nabízí v této oblasti široké spektrum kvalitních produktů s různými výkony a s ideálními mechanickými a elektrickými vlastnostmi. Bezúdržbové s vysokou účinností mohou produkovat energii pro domácnost bez výpadků a přerušení. Zařízení umožňuje provozovateli dodávat energii přes elektroměrový rozváděč přímo do sítě, nebo větší část spotřebovat pro vlastní spotřebu.

 Ve spojitosti se solárními zařízeními je také důležité téma ochrany před úderem blesku a před elektrickým přepětím. Tak jako ostatní zařízení v domácnosti musí být i fotovoltaické zařízení chráněno odpovídajícím způsobem pro zvýšení životnosti zařízení a spolehlivosti dodávky.

V portfoliu firmy Schrack je široká paleta svodičů přepětí a boxů se svodiči, jež jsou specielně vyvinuty pro fotovoltaická zařízení, podle nejvyšších bezpečnostních standardů.

Optimální výnos

Pro optimální energetický přínos fotovoltaické elektrárny je nutné uložení panelů na celoročně nezastíněném místě se sklonem panelů mezi 20 a 35 stupni a v ideálním případě s orientací střechy na jih. Se svým „inteligentním“ sortimentem může firma Schrack pomocí setů nebo samostatných prvků pokrýt individuální nároky. Pro optimální konfiguraci zařízení je důležitý výběr správného setu.

Množství elektrické energie dodávané solární elektrárnou je především závislé na počtu panelů, kvalitě střídače, počtu slunečných dnů (hodin), teplotě a sklonu střechy. Produkce energie fotovoltaickým zařízením je 700 až 900 kWh na čtvereční metr na 1 kWp instalovaného výkonu. Podle statistik je průměrná spotřeba domácnosti asi 4000 kWh za rok, která může být pokryta zařízením o výkonu 5 kWp. K tomu je potřeba přibližně plocha střechy 40 metrů čtverečních.

Na střeše

Rozhodující roli při montáži panelů na střechu hraje výběr montážního systému pro panely. Schrack nabízí robustní montážní systém ve formě stavebnice, který lze flexibilně přizpůsobit různým druhům střech.

Obnovitelný zdroj energie

Přehled produktů v eshopu

Fotovoltaika