Schrack Technik spol. s r.o.

Zvyšujeme rychlost komunikace

PROSTĚ JEDNODUCHÉ, PROSTĚ RYCHLÉ, PROSTĚ SCHRACK:

hlavní motto modulární řady zůstává naplněno i nadále.

Díky technickým inovacím a zlepšením použitých materiálů, je společnost Schrack Technik schopna nabídnout plnohodnotné řešení komponent kategorie 6A 10 GB/s 500 MHz dle mezinárodní normy ISO/IEC 110801 AMD 2(2010-04). Aby bylo možné obstát vysokým nárokům, které jsou kladeny na komponenty v nové normě, bylo nutné vyvinout zcela nové technicko-výrobní řešení, které poskytne stabilitu přenosových parametrů po celé délce frekvenčního pásma kategorie 6A (500 MHz). Naše úsilí bylo potvrzeno a podtrženo úspěšnou certifikací u nezávislé testovací laboratoře GHMT v Německu. Rozdíly mezi požadavky komponent kategorie 6A dle mezinárodní a americké normy, si můžete přečíst níže. Jsou zde porovnány parametry permanentního kanálu třídy EA dle ISO/IEC 11801AMD 2 a americké EIA/TIA 568 kategorie 6A. Velká pozornost byla věnována i plnohodnotnému stínění celého modulu včetně zemnícího kontaktu a možnosti zemnění celého modulu. Samotné stínění a opletení kabelu je vyvedeno na pružinové oko. To zajišťuje plnohodnotné stínění modulu - 360°. V horní části modulu je poté prostor pro přivedení kabelového kontaktu a napojení celého systému na společný zemnicí bod. Možnost opětovné reinstalace modulu je samozřejmostí. Zároveň jsme modul obohatili o protiprachovou krytku, která brání vniku nečistot u nepoužívaného modulu (zásuvky).

 

Srovnání norem

V Evropě platná norma EN 50173 se obecně odvozuje od mezinárodní ISO/IEC 11801. Americká norma je v tomto směru více benevolentní, právě s ohledem na tradiční řešení nestíněné kabeláže. ISO/IEC 11801 vyžaduje splnění náročnějších hraničních hodnot, které musí splňovat jednotlivé komponenty. Z tohoto důvodu nelze jednoduše porovnávat kvalitu komponent, resp. certifikátů podle evropských, mezinárodních a amerických norem.