Schrack Technik spol. s r.o.
 • Produkty s funkcí úspory energie

V rámci inovací dochází k postupnému zdokonalování našich produktů, zejména s ohledem na energetickou náročnost. Typickým příkladem mohou být záložní zdroje elektrické energie UPS. Nicméně i v ostatních produktových oblastech hraje úspora elektrické energie a její spotřeba stále významnější roli.

Impulzní relé STELLA

Představujeme Vám elektronické impulzní relé STELLA s časovým rozsahem 0,5 až 30 minut. Řídící obvod umožňuje připojení tlačítek s doutnavkami až do celkové hodnoty elektrického proudu 100 mA a volbu tří nebo čtyř-vodičového připojení.

Základní vlastnosti impulzního relé STELLA:

 • Časový rozsah 0,5 až 30 minut
 • Tichý chod
 • Vysoká spínací schopnost (špičkový proud 80 A)
 • Možnost tří nebo čtyř-vodičového zapojení
 • Doutnavková zátěž až do 100 mA
 • Šíře zástavby 17,5 mm

Úspory elektrické energie je dosaženo použitím speciální funkce. Pokud není např. světlo v časovém intervalu vypnuto, dojde k jeho automatickému vypnutí.

Energeticky nenáročné a kvalitní relé od Schrack Technik

Schodišťový automat TIMON

Představujeme Vám schodišťový automat TIMON s časovým rozsahem 0,5 až 30 minut. Řídící obvod umožňuje připojení tlačítek s doutnavkami až do celkové hodnoty elektrického proudu 100 mA a volbu tří nebo čtyř-vodičového připojení.

Základní vlastnosti schodišťového automatu TIMON:

 • Časový rozsah 0,5 až 30 minut
 • Tichý chod
 • Vysoká spínací schopnost
  (špičkový proud 80 A)
 • Možnost tří nebo čtyř-vodičového zapojení
 • Doutnavková zátěž až do 100 mA
 • Šíře zástavby 17,5 mm

Úspory elektrické energie je dosaženo použitím ovládacího tlačítka. Pokud je to nutné, dlouhým stiskem tlačítka po dobu delší než 2 sekundy, dojde k celkovému odpojení zátěže.

Schodišťový automat TIMON s funkcí maximální úspory energie