Schrack Technik spol. s r.o.
  • Proudové chrániče s jističem, 3+N

Proudové chrániče s jističem, 3+N Schrack Technik

Výhody

  • Typ A: citlivý na střídavý i pulzní proud
  • Možnost volby přívodních/vývodních svorek
  • Funkčně nezávislý na napájecím napětí
  • Dvojí funkce svorek – hlavičkové/třmenové
  • Ochrana proti nesprávnému zasunutí vodiče do svorky
  • Indikace vybavení (bílá – modrá)
  • Indikace polohy kontaktů (červená/zelená)
  • Montážní poloha libovolná

Přehled produktů v e-shopu

Proudové chrániče s jističem, 3+N