Schrack Technik spol. s r.o.
  • Proudové chrániče PRIORI

Inovace mají prioritu: Schrack PRIORI

proudový chránič PRIORI

Proudové chrániče SCHRACK PRIORI varují před chybovými proudy způsobenými vadnými přístroji jako např. chladničkami, pračkami, troubami, žehličkami a přístroji se spínanými zdroji (např. PC, LCD-TV).

Třístupňová optická signalizace úrovně chybového proudu spolehlivě eliminuje neočekávaná vybavení proudového chrániče vzniklá vlivem poškozeného zařízení, čímž je zabráněno i škodám, které takto mohou následně vzniknout.  

Tyto proudové chrániče nezávislé na síťovém napětí mohou být použity jako doplňková ochrana živých částí i jako ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy.

Základní vlatnosti

  • Hlídání/signalizace: preventivní informace 
  • Integrovaný pomocný kontakt: předběžná signalizace
  • Vysoká bezpečnost: eliminace neočekávaných vybavení
  • Citlivost: Typ A (pulzní ss reziduální proud)
  • Provedení: zpožděné i selektivní (typ G a S)
  • Pro rentgenové přístroje i frekvenční měniče
  • Zkušební interval: 1 x ročně

Přehled produktů v e-shopu

Proudové chrániče PRIORI