Schrack Technik spol. s r.o.

Pojistkové odpínače

Charakteristiky pojistek a možnosti jejich použití

  • gG - pro celou oblast použití, zejména pro ochranu kabelů a vedení
  • aM - pro část oblasti použití zkratové ochrany elektrických obvodů motorů
  • gR - pro celou oblast použití ochrany polovodičových zařízení a obvodů (rychlejší než gS)
  • sS - pro celou oblast použití ochrany polovodičových zařízení a obvodů na zvýšené využití výkonu
  • aR - pro část oblasti použití na zkratovou ochranu polovodičových zařízení a obvodů
  • gTr - pro celou oblast použití na ochranu transformátorů - určeno podle zdánlivého výkonu transformátoru (kVA) na jmenovitý proud (A)

Poznámka výrobce

Všechny pojistky se starým označením gL, gT, gF, gI, gII mohou být nahrazeny novým označením gG.

Odpínače pro válcové pojistky

Pojistkové odpínače jsou nedílnou součástí pojistkových systémů. Jedná se o zařízení, do kterého se vkládá pojistka sloužící k otevření nebo uzavření elektrického obvodu. Je také náhradou za pojistkové spodky, v nichž jsou pojistkové vložky zašroubovány pružinovým mechanismem. Díky tomu je výměna pojistek bezpečnější.

Jističe se vyrábějí v různých velikostech odpovídajících velikostem a typům pojistek.

Jaký je rozdíl mezi pojistkovými odpínači a jističi?

Hlavním rozdílem mezi pojistkovými odpínači a jističi je jejich opakované použití. Jistič lze po jeho vybavení znovu natáhnout a bude fungovat i nadále, zatímco u pojistkových odpojovačů je nutné vyměnit pojistku za novou.

Proč nejde použít pojistky opakovaně?

Protože se pojistkový článek roztavil. 
Ve srovnání s jističi se pojistky vybavují rychleji (v případě rychlých pojistek).

Jak rychle vybaví jistič a pojistka?

Typické vybavení pojistkou je 2 ms a 20 ms pro jistič. Pojistky jsou navíc levnější než jističe.

Nožové pojistky NH

Jaká je oblast použití?

Nožové pojistky mají větší hranaté tělo a výstupní kontakty ve tvaru čepele. Běžně se používají v instalacích s většími proudy než válcové a D pojistky, protože mají vyšší zkratovou odolnost. Používají se v průmyslových i veřejných instalacích k ochraně kabelů, vodičů, zařízení a motorů v kombinaci s jinými zařízeními. Jsou namontovány na montážním panelu nebo na přípojnicovém systému. Mohou být také se používají s pojistkovými spodky. Tyto pojistkové vložky bezpečně přeruší nedovolené nadproudy nebo dokonce jmenovité vypínací proudy.

Jaké je rozdělení?

Vyrábí se v několika velikostech (000 až 4a) s rozsahem jmenovitého proudu od 4A do 1250A. Naše pojistky velikosti 000 (C00) do 100 A mají konstrukční šířku pouze 2 cm. Vzhledem ke sníženému provoznímu napětí z 500 V na 400 V, mají také nižší přechodový odpor, což ovlivňuje jejich ztrátový výkon. Nízké hodnoty ztrát vedou k nižšímu ohřevu a tím i k úspoře elektrické energie. U nás najdete tyto nejčastěji používané pojistkové vložky od velikosti 000, 4A až po velikost 4, 800A.

Odpínače NH pojistek série Arrow Blue

V čem jsou bezpečnější?

Odpínače řady Arrow Blue pro nožové pojistky NH se vyznačují vysokou bezpečností obsluhy. Patří mezi ně integrovaná ochrana proti dotyku a díky tomu lze pojistky vytáhnout bez dotyku živých částí.

Jak se pojistky instalují?

Pojistkové odpojovače v provedení pro přípojnice obsahují jednobodový rychloupínací systém. Tento systém nejen šetří čas při instalaci, ale také zajišťuje optimální kontakt mezi pojistkovým odpínačem a přípojnicí. Směr odpojovacích kolíků lze změnit jejich jednoduchým otočením. K dispozici jsou pojistkové odpojovače Arrow Blue ve variantách pro montáž na panel pro 60mm a 100mm pro přípojnicový systém.

Sběrnicové systémy

Je to modulární způsob napájení elektrických zařízení, ve kterém se namísto toho, aby byl každý přístroj napájen kabelovým vedením, tak je připojen k adaptéru z mědi nebo z hliníkové sběrnice.
Tento způsob rozvodu energie je velmi rozšířený jak v průmyslu, tak v automatizační technice nebo i veřejném použití. Sběrnicové systémy jsou vyrobeny v souladu s normou ČSN EN 61439-1:2012.

Složení a typy sběrnicových systémů

Jaké jsou základní komponenty?

Základní komponenty pro vytvoření sběrnicového systému jsou držáky sběrnice, připojovací modul (přivedení napětí na sběrnice) a samozřejmě měděné nebo výjimečně hliníkové přípojnice. Dále ke sběrnici se připojují například pojistkové odpojovače, různé adaptéry (např. pro jističe), drátové svorky, stykače, různé kryty, dotykové ochrany a další zařízení.


Tento způsob napájení lze rozdělit podle relativních vzdáleností mezi středy jednotlivých přípojnic a maximální jmenovitý proud, který může být v systému přítomen podle mezinárodních a místních norem.

Nejčastnější sběrnicové systémy?

Nejčastěji používané sběrnicové systémy jsou:

  • 40mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 300-400 A)
  • 60mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 800-2500 A)
  • 100mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 1250 A)
  • 185mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 2500 A)

Vertikální odpínače

Jak  mám vyměnit pojistku?

Tyto přístroje jsou určeny k odpojování nožových pojistek NH nebo pojistek Neozed D0. Pomocí odpojovacího mechanismu lze elektrický obvod rozepnout i pod napětím. Svislé pojistkové odpínače se běžně používají v trafostanicích, kabelových nebo i v nízkonapěťových rozváděčích.
Díky uzavřené konstrukci a vysoké vypínací schopnosti jsou velmi spolehlivé a bezpečné z hlediska jejich výkonu. Jejich velkou výhodou je malá šířka, která šetří místo v rozváděči.