Schrack Technik spol. s r.o.

Pojistkové odpínače

Charakteristiky pojistek a možnosti jejich použití

  • gG - pro celou oblast použití, zejména pro ochranu kabelů a vedení
  • aM - pro část oblasti použití, například zkratové ochrany elektrických obvodů s elektrickými motory
  • gR - pro celou oblast použití ochrany polovodičových zařízení a obvodů
  • sS - pro celou oblast použití ochrany polovodičových zařízení a obvodů s vyššími výkony
  • aR - částečná oblast použití pro zkratovou ochranu polovodičových zařízení a obvodů
  • gTr - pro celou oblast použití k ochraně transformátorů - určeno podle zdánlivého výkonu transformátoru (kVA)

Poznámka výrobce

Všechny pojistky se starým označením gL, gT, gF, gI, gII mohou být nahrazeny novým označením gG.

Odpínače pro válcové pojistky

Pojistkové odpínače jsou nedílnou součástí pojistkových systémů. Jedná se o zařízení, do kterého se vkládá pojistka sloužící k jištění elektrického obvodu s možností vypnutí a zapnutí obvodu odpínačem. Je také náhradou za pojistková závitová pouzdra , do nichž se pojistkové vložky volně zasouvají. Díky tomu je výměna pojistek bezpečnější.

Odpínače se vyrábějí v různých velikostech odpovídající velikostem a typům pojistek.

Jaký je rozdíl mezi pojistkami a jističi?

Hlavním rozdílem mezi pojistkami a jističi je v opakovatelnosti jejich  použití. Jistič lze po jeho vybavení znovu zapnout a bude fungovat i nadále, zatímco v případě pojistek  je nutné vyměnit přerušenou pojistku za novou.

Proč nejde použít pojistky opakovaně?

Protože se tavný vodič uvnitř pojistky roztavil.
Ve srovnání s jističi pojistky vybavují rychleji (zejména v případě rychlých pojistek).

Jak rychle vybaví jistič a pojistka?

Typické vybavení pojistky je 2 ms (Typ gG) a 20 ms pro jistič (závisí na typu vypínací charakteristiky čas – proud). Pojistky jsou navíc levnější než jističe.

Nožové pojistky NH

Jaká je oblast použití?

Nožové pojistky mají keramické pouzdro ve tvaru kvádru, na jehož čele jsou upevněny výstupní kontakty ve tvaru čepele. Běžně se používají v instalacích s většími provozními  a zkratovými proudy, protože mají i vyšší zkratovou odolnost. Používají se v průmyslových i veřejných instalacích k ochraně kabelů, vodičů, zařízení a motorů v kombinaci s jinými zařízeními. 
Jsou instalovány v pojistkových odpínačích, které lze namontovat na montážní panel nebo přípojnicový systém.

Jaké je rozdělení?

Vyrábí se v několika velikostech (000 až 4) s rozsahem jmenovitého proudu od 4A do 1250A. Naše pojistky velikosti 000 (C00) do 100 A mají konstrukční šířku pouze 2 cm. Nízké hodnoty výkonových ztrát vedou k nižšímu ohřevu a tím i k úspoře elektrické energie. V našem sortimentu najdete tyto nejčastěji používané pojistkové vložky od velikosti 000, In = 4A až po velikost 4, In = 800A.

Odpínače NH pojistek série Arrow Blue

V čem jsou bezpečnější?

Odpínače řady Arrow Blue pro nožové pojistky NH se vyznačují vysokou bezpečností obsluhy. Patří mezi ně integrovaná ochrana proti dotyku a díky tomu lze pojistky vyjmout bez dotyku živých částí.

Jak se pojistky instalují?

Pojistkové odpojovače v provedení pro přípojnice obsahují jednobodový rychloupínací systém. Tento systém nejen šetří čas při instalaci, ale také zajišťuje optimální kontakt mezi pojistkovým odpínačem a přípojnicí. K dispozici jsou pojistkové odpojovače Arrow Blue ve variantách pro montáž na panel pro 60mm a 100mm přípojnicový systém.

Sběrnicové systémy

Je to modulární způsob napájení elektrických zařízení, ve kterém se namísto toho, aby byl každý přístroj připojenkabelovým vedením, tak je připojen pomocí adaptétu přímo na rozvaděčovou sběrnici vyrobenou jak z hliníku, tak z mědi.
Tento způsob rozvodu energie je velmi rozšířený jak v průmyslu, tak v automatizační technice nebo i veřejném použití. Sběrnicové systémy jsou vyrobeny v souladu s normou ČSN EN 61439-1:2012.

Složení a typy sběrnicových systémů

Jaké jsou základní komponenty?

Základní komponenty pro vytvoření sběrnicového systému jsou držáky sběrnice, připojovací modul (přivedení napětí na sběrnice) a samozřejmě měděné nebo výjimečně hliníkové přípojnice. Dále se ke sběrnici připojují například pojistkové odpojovače, různé adaptéry (např. pro jističe), drátové svorky, stykače, různé kryty, dotykové ochrany a další zařízení.


Sběrnicový způsob napájení lze rozdělit podle reálných vzdáleností mezi středy jednotlivých přípojnic a jmenovitého proudu.

Nejčastnější sběrnicové systémy?

Nejčastěji používané sběrnicové systémy jsou:

  • 40mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 300-400 A)
  • 60mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 800-2500 A)
  • 100mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 1250 A)
  • 185mm sběrnicový systém (jmenovitý proud až 2500 A)

Vertikální odpínače

Jak  mám vyměnit pojistku?

Tyto přístroje jsou určeny k odpojování nožových pojistek NH nebo pojistek Neozed D0. Pomocí odpojovacího mechanismu lze elektrický obvod rozepnout i pod napětím. Svislé pojistkové odpínače se běžně používají v trafostanicích, kabelových nebo i v nízkonapěťových rozváděčích.
Díky uzavřené konstrukci a vysoké vypínací schopnosti jsou velmi spolehlivé a bezpečné. Jejich velkou výhodou je malá šířka, která šetří místo v rozváděči.