Schrack Technik spol. s r.o.

KNX Žaluziové akční členy

Přehled a pomoc při výběru

Ovládání sledování pohybu slunce

Při ovládání sledování pohybu slunce se lamely neuzavírají zcela, nýbrž sledujípohyb slunce a automaticky zaujímají takovou polohu, aby slunce do místnosti nesvítilo přímo. Přes meziprostory lamel do místnosti dopadá rozptýlené denní světlo a v maximální možné míře zajištuje osvětlení s minimálním oslněním, přičemž současně snižuje náklady na energie.
V průběhu sledování pohybu slunce se lamely přizpůsobují tak, aby byly neustále situovány kolmo vůči slunci. To vede k optimálnímu využití světla v prostoru.

Sledování stínu

Při sledování stínu není ochrana před sluncem úplná, a do místnosti propouští slunce do nastavené míry (např. 50 cm). Tohle umožňuje ve spodní části okna pohled z místnosti ven a rostliny postavené na parapetu jsou osvěcovány sluncem, avšak uživatelé prostoru jsou před sluncem chráněni.

Ovládání sledování pohybu slunce a sledování stínu

Samozřejmě je možné oba principy kombinovat, aby byla zajištěna optimální ochrana před sluncem.

Žaluziové akční členy v online shopu

KNX žaluziový akční člen, 4 x 230 V AC, 6 A, se sledováním pohybu slunce
KNX žaluziový akční člen, 4 x 230 V AC, 6 A, se sledováním pohybu slunce

Technické informace:

 • Jmenovitý proud 6 A
 • LED pro zobrazení stavu na výstupu
 • Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
 • Elektricky vzájemně blokovaná relé (pro reverzní směr otáček)
 • Vysílání stavu každého kanálu
 • Stav polohy ochrany před sluncem, 8 bitů
 • Uzamčení pohybu (např. pro čištění vnějších žaluzií)
 • Alarm: přesun na bezpečnou pozici, uzamčení v této poloze na dobu, dokud je alarm aktivní
 • Individuálně nebo společně nastavitelné kanály akčních členů
 • Přizpůsobení objektů a funkcí typu pohonu
 • Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ): posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • 4 kanály, každý jeden NAHORU a jeden DOLU
 • Jmenovité spínané napětí, 230 V AC, 50 Hz
 • Automatický provoz pro ovládání sledování pohybu slunce
 • Manuální provoz
 • Indikace přímého ovládání a stavu objektu
 • Stav polohy lamel, 8 bitů
 • Vhodné pro integraci do ovládání sledování pohybu slunce
 • Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ), používání údajů o poloze (8bitová hodnota)
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Řízení lamel (OTEVŘENO/ZAVŘENO), používání údajů o poloze (8bitová hodnota), posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX žaluziový akční člen, 8 x 230 V AC, 6 A, se sledováním pohybu slunce
KNX žaluziový akční člen, 8 x 230 V AC, 6 A, se sledováním pohybu slunce

Technické informace:

 • Jmenovitý proud 6 A
 • LED pro zobrazení stavu na výstupu
 • Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
 • Elektricky vzájemně blokovaná relé (pro reverzní směr otáček)
 • Vysílání stavu každého kanálu
 • Stav polohy ochrany před sluncem, 8 bitů
 • Uzamčení pohybu (např. pro čištění vnějších žaluzií)
 • Alarm: přesun na bezpečnou pozici, uzamčení v této poloze na dobu, dokud je alarm aktivní
 • Individuálně nebo společně nastavitelné kanály akčních členů
 • Přizpůsobení objektů a funkcí typu pohonu
 • Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ): posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • 8 kanálů, každý jeden NAHORU a jeden DOLU
 • Jmenovité spínané napětí, 230 V AC, 50 Hz
 • Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí
 • Nastavení chování při výpadku sběrnicového napětí
 • Automatický provoz pro ovládání sledování pohybu slunce
 • Manuální provoz
 • Indikace přímého ovládání a stavu objektu
 • Stav polohy lamel, 8 bitů
 • Integrované 1/8bitové ovládání scén, 8 scén na každý kanál
 • Vhodné pro integraci do ovládání sledování pohybu slunce
 • Ovládání protisluneční ochrany (NAHORU/DOLŮ), používání údajů o poloze (8bitová hodnota)
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Řízení lamel (OTEVŘENO/ZAVŘENO), používání údajů o poloze (8bitová hodnota), posun do koncové polohy, zastavování, krokové nastavení
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 4 x 230 V AC, 6 A, 8 x binární vstup
KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 4 x 230 V AC, 6 A, 8 x binární vstup

Technické informace:

 • 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
 • 8 reléových spínacích vstupů v párech vzájemně elektricky blokovaných proti sobě pro řízení pohonu žaluzií 4 x 230 V AC
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Jmenovitý proud 6 A‚ cos ϕ = 1
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
 • Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd..
 • Zelená LED signalizující připravenost k provozu
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
 • Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS 
 • Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
 •  
 • Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
 • Odesílání vstupních objektů po změně stavu
 • Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
 • Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či krokově nastavitelné pozice
 • Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
 • Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
 • Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
 • Integrovaná sběrnicová svorka
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

Programová data KNX pro Engineering Tool Software ETS3 až ETS5

V eshopu u jednotlivých KNX produktů naleznete v záložce "Ke stažení" odpovídající programová data pro ETS3, ETS4, ETS5 ke stažení, stejně tak jako další návody.

Mimo jiné, i v naší sekci "Ke stažení" na úvodní webové stránce, naleznete tato programová data (ETS3, ETS4, ETS5).

PŘEJÍT DO SEKCE KE STAŽENÍ

Další KNX produkty od Schrack Technik

KNX Spínací akční členy
KNX Spínací akční členy

Modulární a kompaktní spínací akční členy od Schrack Technik zaručují rozsáhlé možnosti nastavení pro každou aplikaci.

KNX Systémové produkty, příslušenství
KNX Syst. produkty a přís.

Široká nabídka systémových produktů a příslušenství.

Rozhraní - inteligentní řízení budov
inteligentní řízení budov

Na výběr je mnoho rozhraní mezi KNX a IP sítí, USB, DALI, atd.

KNX Akční členy topení
KNX Akční členy topení

KNX Akční členy topení pro řízení pohonu ventilů pomocí polovodičových spínačů.

KNX Binární vstupy
KNX Binární vstupy

KNX Binární vstupy v kompaktním i podomítkovém provedení.

KNX Stmívací akční členy
KNX Stmívací akční členy

Modulové stmívací akční členy a DALI stmívací akční členy.