Schrack Technik spol. s r.o.

KNX Stmívací akční členy

KNX a DALI - Silný tým

Co je DALI?

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) neboli adresovatelné osvětlovací rozhraní bylo na trh uvedeno v roce 2004 jako náhrada za klasické analogové rozhraní 1…10 V. Rozhraní je schopno ovládat až 64 DALI přístrojů a sběrnici KNX propojuje s elektronickými předřadníky (EP).

DALI komunikace umožňuje souběžnou kontrolu všech zařízení DALI pomocí stejného příkazu (broadcast). V případě ovládání přes broadcast se všechna zařízení DALI chovají, jako by byly vzájemně ovládány přes 1...10 V rozhraní. Druhou možností ovládání DALI je skupinové adresování, které podporuje přiřazení od 1 až do 16 skupin, nebo ovládání každého zařízení jednotlivě (individuální adresování).

DALI přitom neumožňuje pouze příjem spínacích a stmívačích příkazů, přes DALI lze získávat informace o aktuálním stavu osvětlení nebo evidenci chyb, jako např. výpadek některého osvětlení nebo EP.

DALI podporuje přiřazení DALI zařízení do maximálně 16 scén. Konkrétní nastavení pro každou scénu se ukládají v jednotlivých DALI zařízení a lze je vyvolat jediným příkazem. To umožňuje používat složité scény, nebo zadávání příkazů rychle za sebou.

Výhody DALI:

 • Výdaje na stmívaní pomocí KNX a DALI nejsou vyšší než za 1…10 V rozhraní. Pokud srovnáme výdaje na kabeláž a náklady na materiál a práci pro systém DALI a pro 1…10 V, lze projekt s použitím DALI realizovat za třetinu ceny než 1…10 V.
 • Řídící zařízení pro ovládání osvětlení může být v nejjednodušším případě snímač intenzity osvětlení, detektor přítomnosti nebo kombinovaný snímač intenzity osvětlení s detektorem přítomnost, který ovládá skupinu svítidel v závislosti na denním osvětlení či přítomnosti osob. U těchto jednoduchých lokálních aplikací, kde se DALI používá s jedním senzorem jako rozhraní pro jeden nebo více přístrojů DALI, se používá broadcast jako náhrada za klasické ovládání přes 1...10 V. Takovéto aplikace nelze považovat za síťový systém.

DALI Gateway

V linii DALI lze pomocí připojeného ovládacího zařízení/gateway (Master) připojit až 64 jednotlivých předřadníků DALI (Slaves).

Při zprovozňování DALI získají EP automaticky vygenerovanou adresu a v následném procesu zprovoznění pak na základě této adresy, získají krátkou adresu 0…63. Jelikož přiřazení adresy probíhá automaticky, je řazení přístrojů rovněž náhodné a jednotlivé EP/světla musí být během dalšího zprovoznění identifikována. Adresování jednotlivých EP v systému probíhá buď na základě krátké adresy (individuální adresování) nebo na základě skupinové adresy (skupinové adresování). Za tímto účelem lze začlenit velké množství EP v jedné linii až do 16 skupin DALI. Pomocí skupinového adresování v systému DALI je zajištěno, že spínání a stmívání různých svítidel uvnitř určitého systému bude probíhat současně bez časové prodlevy. Vedle adresování pomocí krátkých adres a skupinového adresování lze hodnoty osvětlení jednotlivých DALI EP shrnout i do scén a ovládat přes scénové adresování.

Stmívací akční členy v online shopu

Univerzálními stmívači označujeme takové stmívače, které automaticky rozpoznají typ zátěže připojené na své výstupy (ohmická, induktivní nebo kapacitní), a zvolí typ fázového řízení (pro ohmickou nebo induktivní zátěž, jako jsou např. žárovky nebo halogenové žárovky NN s elektronickým nebo klasickým transformátorem).

Přejít na produkty do e-shopu

Modulové stmívací akční členy
Modulové stmívací akční členy

Technické informace:

 • Jeden výstup ke spínání a stmívání ohmických (R), induktivních (L) a kapacitních zátěží (C) 
 • Rozhraní pro připojení rozšiřujících modulů univerzálních stmívačů a software pro ovládání až pěti těchto modulů
 • Automatické přizpůsobení ovládání v závislosti na typu zátěže
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Tlačítko na přístroji pro přepínání mezi sběrnicovým a přímým ovládáním a pro výběr přístroje (výstupu A…F), který má být sepnut manuálně
 • Dvě tlačítka na přístroji pro manuální zapnutí a stmívání zvoleného výstupu.
 • 6 dvoubarevných LED pro signalizaci stavu sepnutí nebo indikaci chyby u zvoleného výstupu
 • Volitelný režim pro každý výstup (normální provoz, 1 nebo 2 stupňový režim časovače, blikání)
 • Integrované 8bitové ovládání scén a integrace každého výstupu až do osmi scén
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
 • Elektronická ochrana výstupů proti přetížení, zkratu a nadměrné teplotě
 • 2 pomocné vstupy na 230 V AC pro běžné vypínače pro přímé spínání a stmívání. Tyto povely lze telegramy posílat přes sběrnici dalším akčním členům
 • Max délka vedení k pomocným vstupům je 100 m
 • Stanovení stavu sepnutí pomocí napětí generovaného v přístroji
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE

Přejít na produkty do e-shopu

Stmívací akční člen DALI
Stmívací akční člen DALI

Technické informace:

 • Komunikace přes KNX s elektronickými předřadníky (EP) pomocí DALI rozhraní
 • Dva DALI výstupy dle ČSN EN 60929‚ každý na komunikaci s až 64 DALI předřadníky a nejméně 10 senzory
 • Integrovaný zdroj napětí na 110…240 V AC‚ 50/60 Hz nebo 120...240 V DC pro napájení rozhraní a výstupů DALI
 • Maximální výstupní napětí DALI cca 19 V, odolné proti zkratu
 • Detekce chybného napětí v průběhu uvádění do provozu, pokud je chybné elektrické vedení připojené na výstup DALI
 • Display pro zobrazení provozního režimu a chybových zpráv
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Jedna LED pro každý výstup DALI pro signalizaci stavu všech připojených svítidel v režimu přímého ovládání
 • Jeden pár tlačítek pro spínání ZAP/VYP všech připojených DALI předřadníků
 • Nastavitelné přiřazení max. 128 DALI EP do max. 32 DALI skupin
 • Nastavitelné chování při selhání sběrnice (samostatný režim)
 • Řízení (spínání, stmívání a nastavení hodnoty stmívání) všech připojených svítidel společně v režimu Broadcast
 • Hlášení selhání osvětlení nebo EP v každé skupině nebo v každém zařízení DALI
 • Vadné EP mohou být nahrazeny bez software (ETS)
 • Jednostupňové a dvoustupňové režimy časovače
 • Integrované ovládání scén, až pro 32 scén
 • 16 integrovaných 2-urovňových regulátorů jasu
 • Přiřazení DALI EP do skupin a při uvedení do provozu možnost testování EP‚ skupin a scén prostřednictvím ETS
 • Přiřazení DALI senzorů a při uvedení do provozu možnost testování senzorů prostřednictvím ETS
 • Integrovaná sběrnicová svorka, spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby), připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 4 TE

Přejít na produkt do e-shopu

Programová data KNX pro Engineering Tool Software ETS3 až ETS5

V eshopu u jednotlivých KNX produktů naleznete v záložce "Ke stažení" odpovídající programová data pro ETS3, ETS4, ETS5 ke stažení, stejně tak jako další návody.

Mimo jiné, i v naší sekci "Ke stažení" na úvodní webové stránce, naleznete tato programová data (ETS3, ETS4, ETS5).

PŘEJÍT DO SEKCE KE STAŽENÍ

Další KNX produkty od Schrack Technik

KNX Spínací akční členy
KNX Spínací akční členy

Modulární a kompaktní spínací akční členy od Schrack Technik zaručují rozsáhlé možnosti nastavení pro každou aplikaci.

KNX Kombinované přístroje
KNX Kombinované přístroje

KNX Kombinované přístroje kombinují akční členy s binárními vstupy v jednom univerzálním přístroji.

KNX Binární vstupy
KNX Binární vstupy

KNX Binární vstupy v kompaktním i podomítkovém provedení.

KNX Systémové produkty, příslušenství
KNX Syst. produkty a přís.

Široká nabídka systémových produktů a příslušenství.

KNX Žaluziové akční členy
KNX Žaluziové akční členy

KNX Žaluziové akční členy přizpůsobují pozici stínících prostředků, například na základě sledování pohybu slunce.

KNX Detektory pohybu a přítomnosti
KNX Detektory pohybu

Následující pohybová čidla a detektory přítomnosti mohou být použity v systému KNX.