Schrack Technik spol. s r.o.

KNX Spínací akční členy

Modulové spínací akční členy

Modulová skladba spínacích akční členů Schrack Technik garantuje flexibilní návrhy pro každý případ individuálně. K 6-pinovému rozhraní hlavního modulu lze připojit pomocí propojky až 4 další rozšíření spínacích akčních členů. Tímto způsobem je v případě nutnosti možné spínací akční člen rozšířit z 3násobného na 6-/9-/12- nebo 15násobný spínací akční člen a takto flexibilně přizpůsobit počty a velikosti zátěží určených k zapojení. K dispozici je široké spektrum funkcí, počínaje vícestupňovým spouštěním ventilátorů, měřidel provozních hodin a spínacích cyklů, přes scénové ovládání až po řízení pohonu ventilů topení.

Rozsáhlý aplikační program ovládá jak výstupy hlavního modulu, tak výstupy připojených rozšíření.

Výše uvedené zahrnuje:

 • Záznam a monitorování zátěže proudu každého výstupu pro případ poruchy zátěže či přetížení.
 • Současné spínání všech tří výstupů.
 • Převod formou procentuální hodnoty zadaného počtu otáček do 1 až 3 stupňových spínacích povelů (ovládání počtu otáček ventilátoru).
 • Převod formou procentuální hodnoty zadané polohy ventilu na pulzní šířkově modulovaný spínací povel (ovládání pohonu ventilů).
 • Měření provozních hodin a spínacích cyklů s kontrolou mezních hodnot pro výstup.
 • Integrované 8bitové ovládání scén, při kterém lze napojit na každý výstup až osm scén.

Oblast použití

Spínací akční členy pro montáž na DIN lištu jsou KNX zařízení použitelné pro nebytové i domovní aplikace.

  • Spínání zátěží až do 20 AX na kanál

  • 3 fázové spínání pohonů/zátěží

  • 1 až 3 stupňové ovládání zařízení pro přívod a odvod vzduchu 

  • Detekce protékajícího proudu

  • Detekce poruchy zařízení

  • Preventivní detekce poruch, prostřednictvím nepřetržitého sledování protékajícího proudu

  • Záznam provozních hodin a spínacích cyklů

  • Hlášení servisních a údržbových prací

  • Detekce přerušení obvodu

Modulové spínací akční členy v online shopu

KNX spínací akční člen - hlavní modul
KNX spínací akční člen - hlavní modul

Technické informace:

 • 3 beznapěťové reléové kontakty
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Rozhraní pro připojení a spínání rozšiřujícího akční členu a software k ovládání až 4 rozšiřujících spínacích akčních členů v libovolné kombinaci
 • Volitelné 3-fázové spínací funkce (spínání třech výstupů současně)
 • Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
 • LED pro zobrazení přímého ovládání, zvoleného přístroje a stavu na výstupu
 • 1…3 stupňová regulace otáček ventilátoru
 • Řízení termoelektrických pohonů ventilů
 • Integrované 8bitové ovládání scén
 • Časové funkce: zpožděné vypnutí, zpožděné sepnutí, režim časovače (schodišťový automat), noční provoz (úklidové osvětlení), výstraha před vypnutím
 • Logické funkce: nucený provoz, logická funkce (2 objekty), může být invertovaný na výstup (NO kontakt / NC kontakt)
 • Na kanál: Vyslání stavu, měření provozních hodin s kontrolou mezních hodnot, měření spínacích cyklů s kontrolou mezních hodnot, záznam zatěžovacího proudu, kontrola zatěžovacího proudu
 • Napájení pro hlavní modul a pro všechny připojené rozšiřující moduly je zajištěno přes sběrnici
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX spínací akční člen - rozšiřující modul
KNX spínací akční člen - rozšiřující modul

Technické informace:

 • 3 beznapěťové reléové kontakty
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Rozhraní pro připojení k hlavnímu modulu a rozšiřujících spínacích akčních členů
 • Volitelné 3-fázové spínací funkce (spínání třech výstupů současně)
 • Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)
 • LED pro zobrazení přímého ovládání, zvoleného přístroje a stavu na výstupu
 • 1…3 stupňová regulace otáček ventilátoru
 • Řízení termoelektrických pohonů ventilů
 • Integrované 8bitové ovládání scén
 • Časové funkce: zpožděné vypnutí, zpožděné sepnutí, režim časovače (schodišťový automat), noční provoz (úklidové osvětlení), výstraha před vypnutím
 • Logické funkce: nucený provoz, logická funkce (2 objekty), může být invertovaný na výstup (NO kontakt / NC kontakt)
 • Na kanál: Vyslání stavu, měření provozních hodin s kontrolou mezních hodnot, měření spínacích cyklů s kontrolou mezních hodnot, záznam zatěžovacího proudu, kontrola zatěžovacího proudu
 • Napájení pro modul a pro všechny připojené rozšiřující moduly je zajištěno přes sběrnici hlavního modulu
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
 • Rozměr: Šířka (1 TE = 18 mm) 3 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX kompaktní spínací akční člen, 8 x AC 230 V, 16 A
KNX kompaktní spínací akční člen, 8 x AC 230 V, 16 A

Technické informace:

 • Jeden reléový kontakt na každý výstup, jako spínací prvek
 • Jmenovité provozní napětí reléových kontaktů 230 V AC
 • Jmenovitý proud reléových kontaktů 16 A‚ cos ϕ = 1
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Červená LED pro každý výstup, signalizující stav sepnutí
 • Spínání vstupů pomocí tlačítek díky funkci přímého ovládání, funkční při napětí 230 V AC (i v případě chybějícího nebo přerušeného sběrnicového napětí, nebo neaktivní komunikační sběrnice)
 • Volba mezi společným (identickým) nebo samostatným nastavováním výstupů
 • Provozní režim volitelný pro každý kanál (normální provoz, provoz časového spínání)
 • Nastavitelný způsob spínání pro každý výstup (NO kontakt / NC kontakt)
 • Nastavitelné zpoždění při spínání /vypínání
 • Volitelná logická operace (AND/OR) pro dva komunikační objekty a přednastavitelná logická operace po obnovení sběrnicového napětí
 • Možnost přidat funkci pro noční provoz pro každý kanál po časově omezenou dobu (noční svícení)
 • Nastavitelná spínací perioda pro noční nebo časově spínaný režim
 • Nastavitelný varovný signál před hrozícím nežádoucím vypnutím, v podobě tří krátkých vypnutí a sepnutí (blikání)
 • Možnost přidat jeden dodatečný indikátor stavu objektu na kanál, zasílání stavu na vyžádání a/nebo automaticky po změně
 • Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Nezměněný stav sepnutí pro všechny kanály v případě poruchy napájení
 • Nastavitelný stav sepnutí pro jednotlivé kanály v případě obnovy síťového napětí
 • Integrovaná sběrnicová svorka, spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby)
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: Šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX kompaktní spínací akční člen, 16 x AC 230 V, 10 (16) A
KNX kompaktní spínací akční člen, 16 x AC 230 V, 10 (16) A

Technické informace:

 • Jeden beznapěťový reléový kontakt na každý výstupní kanál
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC (funkční i bez napětí ze sběrnice)
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Červená LED pro každý výstup, signalizující stav sepnutí
 • Volba mezi společným (identickým) nebo samostatným nastavováním výstupů
 • Provozní režim volitelný pro každý kanál (normální provoz, provoz časového spínání)
 • Nastavitelné zpoždění při spínání /vypínání
 • Volitelná logická operace (AND/OR) pro dva komunikační objekty a přednastavitelná logická operace po obnovení sběrnicového napětí
 • Možnost přidat funkci pro noční provoz pro každý kanál po časově omezenou dobu (noční svícení)
 • Nastavitelný varovný signál před hrozícím nežádoucím vypnutím, v podobě tří krátkých vypnutí a sepnutí (blikání)
 • Možnost přidat jeden dodatečný indikátor stavu objektu na kanál, zasílání stavu na vyžádání a/nebo automaticky po změně
 • V případě potřeby je možné aktivovat integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Nezměněný stav sepnutí pro všechny kanály v případě obnovení výpadku napájení
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby)
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE
KNX kombinovaný spínací akční člen, 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x binární
KNX kombinovaný spínací akční člen, 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x binární

Technické informace:

 • 8 vstupů 12…230 V AC/DC
 • 8 reléových spínacích výstupů
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Jmenovitý proud 16 A‚ cos ϕ = 1
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
 • Zelená LED signalizující připravenost k provozu
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možností přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund
 • Červená LED pro každý výstup signalizující stav sepnutí
 • Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
 • Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS
 • Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
 • Volitelné blokování/uvolnění každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
 • Odesílání vstupních objektů po změně stavu
 • Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
 • Volitelná logická operace (AND/OR) pro jeden vstup s dalším komunikačním objektem a s proměnnou počáteční hodnotou logické operace při obnovení sběrnicového napětí
 • Nastavení pomocí ETS, zda mají být všechny vstupy nastaveny společně (identicky) nebo samostatně
 • Provozní režim volitelný pro každý výstup (normální provoz, provoz časového spínání)
 • Možnost přidat objekt pro noční provoz na každý výstup po časově omezenou dobu sepnutí (noční svícení)
 • Nastavitelné zpoždění při spínání /vypínání
 • Nastavitelná spínací perioda pro noční nebo časově spínaný režim
 • Nastavitelný varovný signál před hrozícím nežádoucím vypnutím, v podobě tří krátkých vypnutí a sepnutí (blikání)
 • Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Nastavitelný stav sepnutí pro jednotlivé výstupy v případě obnovy síťového napětí
 • Integrovaná sběrnicová svorka, spotřeba ze sběrnice 5 mA (pouze polovina standardní spotřeby)
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: Šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

Programová data KNX pro Engineering Tool Software ETS3 až ETS5

 V eshopu u jednotlivých KNX produktů naleznete v záložce "Ke stažení" odpovídající programová data pro ETS3, ETS4, ETS5 ke stažení, stejně tak jako další návody.

VÍCE INFORMACÍ

Mimo jiné, i v naší sekci "Ke stažení" na úvodní webové stránce, naleznete tato programová data (ETS3, ETS4, ETS5).

PŘEJÍT DO SEKCE KE STAŽENÍ

Další KNX produkty od Schrack Technik

KNX Binární vstupy
KNX Binární vstupy

KNX Binární vstupy v kompaktním i podomítkovém provedení.

KNX Stmívací akční členy
KNX Stmívací akční členy

Modulové stmívací akční členy a DALI stmívací akční členy.

KNX Kombinované přístroje
KNX Kombinované přístroje

KNX Kombinované přístroje kombinují akční členy s binárními vstupy v jednom univerzálním přístroji.

KNX Žaluziové akční členy
KNX Žaluziové akční členy

KNX Žaluziové akční členy přizpůsobují pozici stínících prostředků, například na základě sledování pohybu slunce.

KNX Akční členy topení
KNX Akční členy topení

KNX Akční členy topení pro řízení pohonu ventilů pomocí polovodičových spínačů.

KNX Detektory pohybu a přítomnosti
KNX Detektory pohybu

Následující pohybová čidla a detektory přítomnosti mohou být použity v systému KNX.