Schrack Technik spol. s r.o.

KNX Kombinované přístroje

Kombinované akční členy Schrack Technik nabízí zákazníkovi možnost mít v jednom přístroji s binárními vstupy také spínací nebo žaluziový akční člen.

KNX Kombinované akční členy

Například Kombinovaný žaluziový akční člen s 8 binárními vstupy pro 12 - 230 V AC/DC a 4 kanály (= 8 reléových spínaných výstupů) pro 230 V AC, 6 A (odporová zátěž), nebo Kombinovaný spínací akční člen s 8 binárními vstupy pro 12 - 230V AC/DC a 8 spínanými výstupy (reléové kontakty) pro 230V AC, 16A (odporová zátěž).


Kombinovaný žaluziový akční člen

Žaluziový akční člen může být použitý i s továrním nastavením, dokonce bez připojení na sběrnici a dřívějšího nastavení v programu ETS. Když přístroj připojíte ke KNX sběrnici, může být nakonfigurovaný v ETS (Engineering Tool Software). V dodávaném stavu (samostatně operující) reagují všechny vstupy přímo na výstupy. Tzn., že tlačítko na vstupu "a" deaktivuje (pohyb nahoru) žaluzie na kanálu "A", tlačítko na vstup "b" aktivuje (pohyb dolů) žaluzie na kanálu "A", atd.


Kombinovaný spínací akční člen

Kombinovaný spínací akční člen může být použitý bez připojení na KNX sběrnici a bez předchozího nastavení v ETS (Engineering Tool Software). Každý výstup může být provozován jako dálkově ovládané relé (přednastavený režim od výrobce), nebo jako časovač.

V dodávaném stavu reagují vstupy přímo na výstupy. Tzn., že vstup "a" reaguje přímo na výstup "A", vstup "b" reaguje přímo na výstup "B", atd. Pro sepnutí výstupu, musí být na odpovídajícím vstupu připojen běžný vypínač, který spíná např. 230 V AC.

Má-li být výstup spínán z několika míst, pak se vypínače připojují na příslušný vstup paralelně.

Kombinované přístroje v e-shopu

KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 4 x 230 V AC, 6 A, 8 x binární vstup
KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 4 x 230 V AC, 6 A, 8 x binární vstup

Technické informace:

 • 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
 • 8 reléových spínacích vstupů v párech vzájemně elektricky blokovaných proti sobě pro řízení pohonu žaluzií 4 x 230 V AC
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Jmenovitý proud 6 A‚ cos ϕ = 1
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
 • Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
 • Zelená LED signalizující připravenost k provozu
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možnost přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund
 • Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
 • Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS
 • Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
 • Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
 • Odesílání vstupních objektů po změně stavu
 • Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
 • Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či krokově nastavitelné pozice
 • Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
 • Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
 • Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
 • Integrovaná sběrnicová svorka
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 8 x 230 V AC, 16 A, 8 x binární vstup
KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 8 x 230 V AC, 16 A, 8 x binární vstup

Technické informace:

 • 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
 • 8 reléových spínacích vstupů
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Jmenovitý proud 16 A‚ cos ϕ = 1
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
 • Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
 • Zelená LED signalizující připravenost k provozu
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možnost přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund
 • Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
 • Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS
 • Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
 • Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
 • Odesílání vstupních objektů po změně stavu
 • Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
 • Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či krokově nastavitelné pozice
 • Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
 • Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
 • Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
 • Integrovaná sběrnicová svorka
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX akční člen řízení pohonu ventilů, 6 vstupů, 6 výstupů
KNX akční člen řízení pohonu ventilů, 6 vstupů, 6 výstupů

Technické informace:

 • Může být ovládán pomocí KNX nástěnných regulátorů teploty
 • Přímé ovládání (manuální obsluha na přístroji)‚ LED pro zobrazení provozu/stavu
 • Jmenovité napětí 230 V AC‚ 6 tichých polovodičových spínačů
 • Elektronická ochrana výstupů proti přetížení a zkratu
 • 6 signalizačních vstupů (beznapěťové kontakty), stanovení stavu sepnutí pomocí napětí generovaného v přístroji, max. 50 m délka kabelu, nestíněný, kroucený
 • Funkce výstupů: Spínání (ZAP/VYP pro každý kanál), nastavitelný přenos stavu objektu na výstupu
 • Nastavení chování v případě výpadku/obnovení sběrnicového napětí
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 6 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX tlačítkové rozhraní
KNX tlačítkové rozhraní

Technické informace:

 • Vstupy/výstupy nastavitelné jako bezpotenciálové kontakty nebo pro ovládání LED
 • Generování detekčního napětí pro bezpotenciálové kontakty
 • Pro instalaci do elektromontážní krabice, Ø = 60 mm
 • Max. délka připojovacího vodiče 10 m, nestíněný, kroucený
 • Vstupní funkce: omezení telegramů, nastavitelná doba zákmitu kontaktu, uzamčení vstupů pomocí blokovacích objektů, nastavitelná doba trvání dlouhého stisknutí tlačítka, nastavitelný typ kontaktu (zapínací nebo vypínací kontakt)
 • Přenosové parametry: Nastavitelné cyklické vysílání, nastavitelné vysílání v případě změny na vstupu, nastavitelné vysílání v případě obnovení sběrnicového napětí
 • Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka
 • Spínání ZAP/VYP
 • Vyslání 8bitové, 16bitové hodnoty
 • Stmívání: 1tlačítkový stmívač, 2tlačítkový stmívač se stop telegramem (4 bity)
 • Žaluzie: 1tlačítkové/-tlačítkové ovládání žaluzií
 • Ukládání a načítání scén, 1-bitové scény ve spojení s modulem scény
 • Počítání impulzů s/bez kontroly mezních hodnot (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů)
 • Napájení přes sběrnici
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
 • Rozměr (š x v x h): 42 x 42 x 8‚5 mm

Přejít na produkt do e-shopu

Programová data KNX pro Engineering Tool Software ETS3 až ETS5

V eshopu u jednotlivých KNX produktů naleznete v záložce "Ke stažení" odpovídající programová data pro ETS3, ETS4, ETS5 ke stažení, stejně tak jako další návody.

Mimo jiné, i v naší sekci "Ke stažení" na úvodní webové stránce, naleznete tato programová data (ETS3, ETS4, ETS5).

PŘEJÍT DO SEKCE KE STAŽENÍ

Další KNX produkty od Schrack Technik

KNX Stmívací akční členy
KNX Stmívací akční členy

Modulové stmívací akční členy a DALI stmívací akční členy.

KNX Binární vstupy
KNX Binární vstupy

KNX Binární vstupy v kompaktním i podomítkovém provedení.

KNX Spínací akční členy
KNX Spínací akční členy

Modulární a kompaktní spínací akční členy od Schrack Technik zaručují rozsáhlé možnosti nastavení pro každou aplikaci.

Rozhraní - inteligentní řízení budov
inteligentní řízení budov

Na výběr je mnoho rozhraní mezi KNX a IP sítí, USB, DALI, atd.

KNX Systémové produkty, příslušenství
KNX Syst. produkty a přís.

Široká nabídka systémových produktů a příslušenství.

KNX Žaluziové akční členy
KNX Žaluziové akční členy

KNX Žaluziové akční členy přizpůsobují pozici stínících prostředků, například na základě sledování pohybu slunce.