Schrack Technik spol. s r.o.

KNX Binární vstupy

KNX Binární vstupy

KNX Binární vstupy Schrack Technik jsou přístroje se vstupy pro bezpotenciálové kontakty a se vstupy pro AC nebo DC napětí v rozsahu 12 - 230 V. Umožňují monitorování stavu vstupů (kontakt otevřený/zavřený resp. napětí přítomno, či ne) a detekci změny stavu (kontakt byl otevřený/zavřený).

Aplikace KNX Binárních vstupů

Monitorování spínacích nebo provozních stavů (zda je systém zapnutý nebo vypnutý, došlo k poruše nebo je signalizovaný poplach).

Detekce změny stavů při zapnutí nebo vypnutí.

Červené LED diody na každém výstupu pro zobrazení stavu kontaktu (kontakt otevřený LED nesvítí, nebo zavřený LED svítí).

Napájení zajišťuje integrovaný zdroj napětí na 230 V AC.

Detekce sepnutého stavu bezpotenciálového kontaktu připojeného na vstup, pomocí napěťových pulzů generovaných z přístroje.

KNX binární vstupy v online shopu

KNX binární vstupy
KNX binární vstupy

Technické informace:

 • Max. délka připojovacího kabelu 100 m, nestíněný, kroucený
 • LED pro zobrazení stavu pro každý binární vstup
 • Vstupní funkce: omezení telegramů, nastavitelná doba zákmitu kontaktu, uzamčení vstupů pomocí blokovacích objektů, nastavitelná doba trvání dlouhého stisknutí tlačítka, nastavitelný typ kontaktu (zapínací nebo vypínací kontakt)
 • Přenosové parametry: Nastavitelné cyklické vysílání, nastavitelné vysílání v případě změny na vstupu, nastavitelné vysílání v případě obnovení sběrnicového napětí
 • Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka
 • Spínání ZAP/VYP
 • Vyslání 8bitové, 16bitové hodnoty
 • Stmívání: 1tlačítkový stmívač, 2tlačítkový stmívač se stop telegramem (4 bity)
 • Žaluzie: 1tlačítkové/2tlačítkové ovládání žaluzií
 • Ukládání a načítání scén, jednobitové scény ve spojení s modulem scény
 • Počítání impulzů s/bez kontroly mezních hodnot (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů)
 • 1tlačítkové skupinové ovládání
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí kontaktní datové lišty nebo přes svorkovnici
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 6 TE

Přejít na produkty do e-shopu

KNX tlačítkové rozhraní
KNX tlačítkové rozhraní

Technické informace:

 • Vstupy/výstupy nastavitelné jako bezpotenciálové kontakty nebo pro ovládání LED
 • Generování detekčního napětí pro bezpotenciálové kontakty
 • Pro instalaci do elektromontážní krabice, Ø = 60 mm
 • Max. délka připojovacího vodiče 10 m, nestíněný, kroucený
 • Vstupní funkce: omezení telegramů, nastavitelná doba zákmitu kontaktu, uzamčení vstupů pomocí blokovacích objektů, nastavitelná doba trvání dlouhého stisknutí tlačítka, nastavitelný typ kontaktu (zapínací nebo vypínací kontakt)
 • Přenosové parametry: Nastavitelné cyklické vysílání, nastavitelné vysílání v případě změny na vstupu, nastavitelné vysílání v případě obnovení sběrnicového napětí
 • Vyhodnocení krátkého/dlouhého stisku tlačítka
 • Spínání ZAP/VYP
 • Vyslání 8bitové, 16bitové hodnoty
 • Stmívání: 1tlačítkový stmívač, 2tlačítkový stmívač se stop telegramem (4 bity)
 • Žaluzie: 1tlačítkové/-tlačítkové ovládání žaluzií
 • Ukládání a načítání scén, 1-bitové scény ve spojení s modulem scény
 • Počítání impulzů s/bez kontroly mezních hodnot (8 bitů, 16 bitů, 32 bitů)
 • Napájení přes sběrnici
 • Integrovaná sběrnicová svorka, připojení na sběrnici pomocí svorkovnice
 • Rozměr (š x v x h): 42 x 42 x 8‚5 mm

Přejít na produkt do e-shopu

KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x binární vstup
KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x binární vstup

Technické informace:

 • 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
 • 8 reléových spínacích vstupů
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Jmenovitý proud 16 A‚ cos ϕ = 1
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
 • Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
 • Zelená LED signalizující připravenost k provozu
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možnost přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund
 • Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
 • Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS
 • Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
 • Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
 • Odesílání vstupních objektů po změně stavu
 • Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
 • Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či krokově nastavitelné pozice
 • Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
 • Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
 • Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
 • Integrovaná sběrnicová svorka
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binární vstup
KNX kombinovaný žaluziový akční člen, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binární vstup

Technické infromace:

 • 8 vstupů pro AC/DC v rozsahu 12...230 V
 • 8 reléových spínacích vstupů v párech vzájemně elektricky blokovaných proti sobě pro řízení pohonu žaluzií 4 x 230 V AC
 • Jmenovité spínané napětí 230 V AC
 • Jmenovitý proud 6 A‚ cos ϕ = 1
 • Napájení přes integrovaný zdroj napětí na 230 V AC
 • Zařízení je funkční i bez napětí ze sběrnice nebo nenastavené či přerušené komunikační sběrnice
 • Z výroby jsou výstupy přímo vázané na vstupy, tj. že tlačítka na vstupech “a“ a “b“ ovládají výstup A atd.
 • Zelená LED signalizující připravenost k provozu
 • Tlačítko pro přepínání mezi přímým ovládáním nebo ovládáním přes sběrnici
 • Žlutá LED signalizující přímé ovládání
 • Každý výstup může být přepnut manuálně v režimu přímého ovládání s možnost přepínání mezi režimem vzdáleného ovládání a časového spínání přidržením tlačítka na několik sekund
 • Červená LED pro každý vstup signalizující aktuální stavu signálu
 • Volitelné funkce pro každý vstup při použití softwaru ETS
 • Volitelné funkce pro každou dvojici vstupů
 • Volitelná blokace každého vstupu přes příslušný blokovací objekt
 • Odesílání vstupních objektů po změně stavu
 • Volitelné cyklické odesílání vstupních objektů
 • Komunikační objekty pro každý žaluziový kanál pro řízení protisluneční ochrany do koncových poloh, nebo zastavení pohybu či krokově nastavitelné pozice
 • Komunikační objekty pro nastavení pozice lamel žaluzií pomocí procentuální hodnoty
 • Automatické otevření žaluziových lamel do předem nastavené polohy po nepřerušeném posunu z horní do spodní polohy s integrovaným 1bitovým ovládáním scén
 • Integrované 8bitové řízení scén, ke každému kanálu je možné přiřadit až 8 scén
 • Volitelný objekt "Slunce" pro aktivaci / deaktivaci funkce sledování slunečního záření
 • Integrovaná sběrnicová svorka
 • Připojení na sběrnici pomocí svorkovnice nebo pomocí kontaktní datové lišty
 • Modulární přístroj pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm)
 • Rozměr: šířka (1 TE = 18 mm) 8 TE

Přejít na produkt do e-shopu

Programová data KNX pro Engineering Tool Software ETS3 až ETS5

V eshopu u jednotlivých KNX produktů naleznete v záložce "Ke stažení" odpovídající programová data pro ETS3, ETS4, ETS5 ke stažení, stejně tak jako další návody.

Mimo jiné, i v naší sekci "Ke stažení" na úvodní webové stránce, naleznete tato programová data (ETS3, ETS4, ETS5).

PŘEJÍT DO SEKCE KE STAŽENÍ

Další KNX produkty od Schrack Technik

KNX Spínací akční členy
KNX Spínací akční členy

Modulární a kompaktní spínací akční členy od Schrack Technik zaručují rozsáhlé možnosti nastavení pro každou aplikaci.

KNX Stmívací akční členy
KNX Stmívací akční členy

Modulové stmívací akční členy a DALI stmívací akční členy.

KNX Systémové produkty, příslušenství
KNX Syst. produkty a přís.

Široká nabídka systémových produktů a příslušenství.

Rozhraní - inteligentní řízení budov
inteligentní řízení budov

Na výběr je mnoho rozhraní mezi KNX a IP sítí, USB, DALI, atd.

KNX Akční členy topení
KNX Akční členy topení

KNX Akční členy topení pro řízení pohonu ventilů pomocí polovodičových spínačů.

KNX Žaluziové akční členy
KNX Žaluziové akční členy

KNX Žaluziové akční členy přizpůsobují pozici stínících prostředků, například na základě sledování pohybu slunce.