Schrack Technik spol. s r.o.

Data Protection Statement Pursuant to GDPR

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Ochrana údajů podle GDPR

Ochrana údajů podle GDPR

 

1. Osobní údaje
My, společnost Schrack Technik spol. s r.o. (zkráceně „my“), bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a respektujeme Vaše soukromí. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, resp. pokud je k dispozici jiný právní podklad v souladu s GRDP; a to za dodržení ustanovení na ochranu údaj a občansko-právních předpisů.

 Shromažďovány jsou pouze takové osobní údaje, která jsou skutečně zapotřebí pro provedení a správu našich obchodních vztahů anebo které jste nám dobrovolně poskytnuli. 

Osobní údaje jsou všechny údaje, jež obsahují informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, adresa, emailová adresa a telefonní číslo.

 

2. Informace a smazání
Máte kdykoli právo na informaci o Vašich uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemci, jakož i o účelu zpracování údajů; rovněž máte právo na opravu údajů, přenos údajů, vznést námitku, právo na omezení zpracování a na zablokování či smazání nesprávných, příp. nepřípustně zpracovaných údajů.

 Pokud nastanou změny ve Vašich osobních údajích, požádáme Vás o adekvátní sdělení.

 Máte kdykoli právo na odvolání uděleného souhlasu s využitím Vašich osobních údajů. Vaše uplatnění práva na informace, smazání, opravu, námitku a/nebo  přenos údajů, v posledním uvedeném případě, pokud se tím nezapříčiní neúměrně velký výdaj, může směřovat na kontakty uvedené v bodu 10 tohoto prohlášení.

Pokud jste toho názoru, že naše zpracování Vaši osobních údajů proviňujeme v rozporu s platným právem na ochranu údajů nebo jsou jiným způsobem porušeny Vaše nároky na právní ochranu osobních údajů, existuje možnost podat stížnost příslušnému dozorujícímu úřadu. V České republice je k tomu kompetentní Úřad na ochranu osobních údajů.

 3. Zabezpečení údajů

Ochrana Vašich osobních údajů probíhá podle příslušných organizačních a technických opatření. Tato opatření se týkají zejména zamezení nepovoleného, protiprávního nebo také náhodného přístupu k údajům, jejich zpracování, ztráty, zneužití a manipulace. Přes veškerou snahu o zachování trvale přiměřeně vysokého stavu nároků na pečlivost se nedá vyloučit, že informace, které jste nám poskytli prostřednictvím internetu, uvidí a použijí jiné osoby.

 Dbejte prosím na to, že nepřebíráme jakkoli formulovanou záruku za zveřejnění informací kvůli chybě, kterou jsme nezavinili, při datovém přenosu a/nebo neautorizovaným přístupen třetích osob (např. hackerským průnikem do emailového účtu, resp. telefonu, zachycování faxů).

 4. Použití údajů 
Budeme zpracovávat údaje, které dostaneme k dispozici, pro marketingové účely, k rozesílání informací o novinkách, jakož i k Vašemu kontaktování prostřednictvím pošty a telefonu k účelům, pro které jste k tomu udělili souhlas, nebo k jiným účelům, které jsou svým určením v souladu s požadavky GDPR. Výjimku tvoří využití pro statistické účely, pokud byly poskytnuté údaje anonymizovány.

 5. Předávání údajů třetím osobám

Pro splnění Vaší zakázky je možná zapotřebí, či ze zákona může být vyžadováno předání Vašich údajů třetím osobám (např. poskytovatelům služeb, které úkolujeme a jimž dáváme údaje k dispozici, atd.) soudům nebo úřadům. Poskytování Vašich údaj je možné výlučně na základě GDPR, zejména pro splnění Vaší zakázky nebo na základě Vašeho dřívějšího souhlasu.

 

Mnozí ze shora jmenovaných příjemců Vašich osobních údajů se nacházejí mimo Vaší země nebo tam zpracovávají Vaše osobní údaje. Úroveň ochrany údajů neodpovídá za daných okolností úrovni v České republice. Předáváme ovšem Vaše osobní údaje pouze do zemí, o kterých rozhodla komise EU, že mají přiměřenou úroveň ochrany údajů; můžeme také sáhnout po opatřeních, jimiž zabezpečíme, že všichni příjemci mají přiměřenou úroveň ochrany údajů, k čemuž uzavíráme standardní smluvní doložky (2010/87/EC a/nebo 2004/915/EC).

 6. Ohlašování případů porušení zabezpečení
Snažíme se zabezpečit, abychom včas rozpoznali porušení zabezpečení osobních údajů a v daném případě je neprodleně nahlásili Vám, resp. příslušnému dozorujícímu orgánu při vzetí v úvahu kategorií údajů, kterých se to týká. 

7. Uchovávání údajů
Nebudeme údaje uchovávat po delší dobu, než jaká je zapotřebí ke splnění našich smluvních, resp. zákonných závazků a na obranu před eventuálními záručními nároky (např. 3 roky dle daňového řádu nebo dle občanského zákoníku atd.).

 

10. Údaje pro kontakt s námi
Pokud máte dotazy nebo požadavky ke zpracování Vašich osobních údaj, obraťte se prosím na: 

Jméno:                                    Schrack Technik spol. s r.o.

 Poštovní adresa:        Dolnoměcholupská 1339/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

 Telefon:                     (+420) 281 008 209

 E-mailová adresa:       sekretariat(at)schrack.cz 

 Website:                     https://www.schrack.cz/

 

 Alternativně se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Mag. Daniela Eminger (datenschutz@schrack.com)

 

 Dbejte prosím na to, že toto prohlášení o ohraně údajů můžeme kdykoli aktualizovat. Proto Vám doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku co do aktuálních informací k naší praxi ochrany údajů. 

Poslední aktualizace: 17. 5. 2018